Projekty uchwał przekazane pod obrady LIV sesji RMZ
12 listopada 2014 r., godz. 11.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:  
             
Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z LIII sesji.

Pkt 4. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 5. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 6. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miasto Zgierz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015.

Pkt 7. porządku obrad
Podsumowanie pracy Rady Miasta Zgierza w kadencji 2010-2014 oraz przyjęcie sprawozdań z prac Komisji Rady Miasta Zgierza.

Pkt 8. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdań Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 9. porządku obrad
Zapytania i wolne wnioski.

Pkt 10. porządku obrad
Uroczyste zakończenie VI kadencji samorządu zgierskiego.

Pkt 11. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały złożony poza porządkiem obrad:
- w sprawie sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miasto Zgierz i Gminy Zgierz oraz dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Miasto Zgierz dla Spółki "Wodociągi i Kanalizacja - Zgierz" Sp. z o.o. na okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

Ilość odsłon: 1113
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2014-11-06 12:03
Ostatnia zmiana: 2014-11-07 15:45
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja projektu uchwały.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2014-11-07 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2014-11-06 12:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator