Wydział Działalności Gospodarczej

Wydział Działalności Gospodarczej

Kontakt:
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16 (I piętro)
e-urzad@umz.zgierz.pl lub Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Naczelnik:
•  Mariusz Miśkiewicz  −  pokój 116 − tel. 42 7143 140
Pracownicy:
Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
Małgorzata Kuzik  −  tel. 42 7143 141 (pok. 117)
Katarzyna Kos-Gizińska −  tel. 42 7143 141 (pok. 117)
Ewa Karlikowska −  tel. 42 7143 142 (pok. 117)
Małgorzata Sudomir  −  tel. 42 7143 142 (pok. 117)

Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej  przed dniem 1 lipca 2011 roku
− Małgorzata Kuzik  −  tel. 42 7143 141 (pok. 117)

• Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
• Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży,
• Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu  o zawartą z nim umowę,
• Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych

− Ewa Karlikowska −  tel. 42 7143 142 (pok. 117)
− Małgorzata Sudomir  −  tel. 42 7143 142 (pok. 117)

• Udzielanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, zmiana treści licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką oraz zrzeczenie się przez przedsiębiorcę udzielonej licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką
− Katarzyna Kos-Gizińska −  tel. 42 7143 141 (pok. 117)

• Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie
• Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pól biwakowych
• Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich
• Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych

− Małgorzata Kuzik  −  tel. 42 7143 141  (pok. 117)


JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘIlość odsłon: 3135
Dokument wytworzył(a): Wydział Działalności Gospodarczej
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2015-02-02 10:48
Ostatnia zmiana: 2019-05-22 10:57
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja danych kontaktowych

Rejestr zmian - (13)
Data: 2019-05-22 10:57Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja danych kontaktowych
Data: 2019-02-15 14:43Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-02-15 14:42Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2019-02-05 16:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2019-02-01 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2018-10-05 14:56Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2016-08-31 15:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2016-08-31 13:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2016-01-07 12:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu w związku z wprowadzeniem nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-11-04 11:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu.
Data: 2015-09-03 15:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2015-08-28 14:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2015-02-03 14:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-02 10:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja. Utworzenie Wydziału zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
separator