Interpelacje i zapytania - rok 2015

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VII KADENCJA
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu zatrudnienia w UMZ
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. monitoringu na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. mieszkań socjalnych
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zadłużenia miasta
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. górki saneczkowej przy ul. Kasztanowej
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. lokalu użytkowego przy ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wskaźnika bezrobocia w Zgierzu
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sytuacji organizacyjno-prawnej w spółce MPGK oraz terminu otwarcia basenu
interpelacja odpowiedź
22-12 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. głosowania w konkursie na "Zgierzanina Roku"
interpelacja odpowiedź
22-12 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. drogi dojazdowej do SP12
interpelacja odpowiedź
22-12 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. rozliczania czasu pracy i pobierania wynagrodzenia przez radnych
interpelacja odpowiedź
22-12 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. oznakowania ul. Zachodniej
interpelacja odpowiedź
22-12 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń publicznych
interpelacja odpowiedź
22-12 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. wyroku WSA w sprawie zarządzenia PMZ interpelacja odpowiedź
22-12 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wyroku WSA w sprawie zarządzenia PMZ
interpelacja odpowiedź
26-11 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. budowy placu zabaw
interpelacja odpowiedź
26-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały
interpelacja odpowiedź
26-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. rozliczania czasu pracy interpelacja odpowiedź
26-11 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. rozliczania czasu pracy
interpelacja odpowiedź
26-11 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. targowiska miejskiego
interpelacja odpowiedź
26-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. termomodernizacji budynków placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
26-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztu wydawania miesięcznika
interpelacja odpowiedź
26-11 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. zagospodarowania terenu
interpelacja odpowiedź
26-11 Henryka Piekut
Radny RMZ
dot. naprawy i utwardzenia ulicy
interpelacja odpowiedź
26-11 Henryka Piekut
Radna RMZ
dot. uzupełnienia oświetlenia
interpelacja odpowiedź
26-11 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. przebudowy chodnika
interpelacja odpowiedź
26-11 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. segregacji odpadów komunalnych
interpelacja odpowiedź
26-11 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. przebudowy chodnika
interpelacja odpowiedź
26-11 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. ułożenia nowego chodnika
interpelacja odpowiedź
26-11 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. naprawy jezdni
interpelacja odpowiedź
26-11 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. usunięcia drzew wzdłuż torów kolejowych
interpelacja odpowiedź
26-11 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. budowy zatoki autobusowej
interpelacja odpowiedź
26-11 Radni RMZ dot. inwestycji na Osiedlu 650-lecia
interpelacja odpowiedź
26-11 Aneta Grzelak
Radny RMZ
dot. zamontowania wiaty przystankowej
interpelacja odpowiedź
26-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. poprawy bezpieczeństwa na odcinku drogi powiatowej
interpelacja odpowiedź
26-11 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. prac drogowych na ulicy Orkana
interpelacja odpowiedź
26-11 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. usunięcia drzew wzdłuż dróg
interpelacja odpowiedź
26-11 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. reklamy w tygodniku "Panorama zgierska"
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. dofinansowania na "Orlik Lekkoatletyczny"
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nawierzchni boisk "Orlik"
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. montażu ekranu akustycznego
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wyposażenia szkół do potrzeb uczniów
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pojemników na używaną odzież
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nośników reklamowych na terenie miasta interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. programów profilaktyki zdrowia
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. infrastruktury drogowej
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozbudowy cmentarza komunalnego
interpelacja odpowiedź
26-11 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budżetu obywatelskiego
interpelacja odpowiedź
29-10 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. remontu parkingu przy ul. 3 Maja
interpelacja odpowiedź
29-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. sygnalizacji świetlnej przy SP3
interpelacja odpowiedź
29-10 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. umieszczania danych właścicieli nieruchomości na tabliczkach z numerem posesji
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. statusu własnościowego budynków przy ul. 1 Maja
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. programu w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. programu w zakresie szkół "Bezpieczna+"
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. programu pomocy dla rodzin wielodzietnych
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. punktów sanitarnych i socjalnych dla pracowników MUK
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozbudowy placów zabaw
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykorzystywania obiektów MOSiR
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kosztów utrzymania Orlików
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. danych adresowych historycznych budynków na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. obudowania wiat przystankowych na pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. niezrealizowanych projektów drogowych
interpelacja odpowiedź
29-10 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wymiany mapy - planu ulic
interpelacja odpowiedź
29-10 Aneta Grzelak
Radny RMZ
dot. uruchomienia komunikacji autobusowej na ul. Dąbrowskiego i ul. Dubois
interpelacja odpowiedź
29-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. korespondencji z podmiotem gospodarczym
interpelacja odpowiedź
29-10 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. wykonania przejścia do dworca kolejowego Zgierz Północ
interpelacja odpowiedź
29-10 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. rachunku zysku i strat MPGM sp. z o.o.
interpelacja odpowiedź
29-10 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. naprawy skrzyżowania ulicy z wjazdem
interpelacja odpowiedź
29-10 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu ulicy Kamiennej
interpelacja odpowiedź
29-10 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. montażu kamer na wiadukcie
interpelacja odpowiedź
29-10 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. zlecenia przycinki drzew
interpelacja odpowiedź
29-10 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. utwardzenia ulicy Żytniej
interpelacja odpowiedź
29-10 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. remontu budynku przy ul. Łęczyckiej 13
interpelacja odpowiedź
21-10 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. rachunków zysków i strat Spółki MPGK
interpelacja odpowiedź
23-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. kosztów drukowania materiałów na sesje i komisje RMZ
interpelacja odpowiedź
12-10 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. utrzymania w czystości i porządku działki w centrum miasta
interpelacja odpowiedź
07-10 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienia kserokopii pisma
interpelacja odpowiedź
24-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. uporządkowania terenu między ul. Parzęczewską a ul. Kamienną
interpelacja odpowiedź
24-09 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. budowy placów zabaw na terenie Osiedla
interpelacja -
24-09 Marek Wolski
Radny Rady Osiedla
dot. umieszczenia znaku zakazu ruchu na pl. Jana Pawła II
interpelacja odpowiedź
24-09 Rada Osiedla
Nowe Miasto
Radny RMZ
dot. pytań zadanych przez mieszkańców na Radzie Osiedla
interpelacja odpowiedź
24-09 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. zamontowania spowalniaczy na ul. Żytniej
interpelacja odpowiedź
24-09 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przetargu na sprzątanie przystanków miejskich
interpelacja odpowiedź
24-09 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. utworzenia oddziału sportowego w Gim2
interpelacja odpowiedź
24-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. stanu sortowni przy ul. Wiosny Ludów
interpelacja odpowiedź
24-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. przywrócenia ruchu jednokierunkowego na ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
24-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. rozstrzygnięcia nadzorczego dot. odwołania dyrektora Gim 2
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. udziału w konkursie "Europa to My"
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. toalety publicznej w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu roślinności na figurze Jeża
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontu łaźni miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. prowadzenia inwentaryzacji masztów
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utworzenia zadania budżetowego na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. J. Piłsudskiego
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. usunięcia drzewa owocowego przy ul. Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. sklepików szkolnych
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wybudowania podjazdu przy budynku Straży Miejskiej
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. szkoleń z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej
interpelacja odpowiedź
24-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. konserwacji sprzętu siłowni w parku miejskim
interpelacja odpowiedź
24-09 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. utrzymania czystości
interpelacja odpowiedź
18-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
18-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
14-09 Mirosław Pilarski
Radny RMZ
dot.
- naboru elektronicznego do przedszkoli;
- oznakowania zakazu wprowadzania psów na stadion MOSiR;
- uzupełnienia oznakowania "lewoskrętu"
interpelacja odpowiedź
27-08 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. instalacji czasomierzy na sygnalizacji świetlnej
interpelacja odpowiedź
27-08 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. utwardzenia terenu pod miejsca parkingowe
interpelacja odpowiedź
27-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. naprawy deszczownicy w Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
27-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. naprawy chodnika przy ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
27-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. odwołania ze stanowiska dyrektora GIMZ2
interpelacja odpowiedź
27-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. porozumienia z Gminą Zgierz
interpelacja odpowiedź
27-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztów organizacji Święta Miasta
interpelacja odpowiedź
27-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. stwierdzenia nieważności uchwały
interpelacja odpowiedź
27-08 Henryka Piekut
Radny RMZ
dot. sprzedaży biletów miesięcznych
interpelacja odpowiedź
27-08 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. udostępnienia dokumentacji na wydzierżawienie terenu
interpelacja odpowiedź
27-08 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. instalacji progów spowalniających na ul. Podgórnej
interpelacja odpowiedź
27-08 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zamontowania wiaty przystankowej przy szpitalu wojewódzkim
interpelacja odpowiedź
27-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. dewastacji wiaduktu przy ul. Czerwieńskiego
interpelacja odpowiedź
27-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. naprawy płyty na pomniku W. Łukasińskiego
interpelacja odpowiedź
27-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. konkursu na stanowisko dyrektora GIM2
interpelacja odpowiedź
27-08 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. dokończenia i połączenia ścieżek rowerowej i pieszej
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poziomego oznakowania przejść dla pieszych
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. składów osobowych zarządów spółek z udziałem miasta interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. oznakowania przejść dla pieszych
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. plakatowania na przystankach komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poszerzenia chodnika przy ul. Łódzkiej
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przycięcia drzew na Placu Stu Straconych
interpelacja odpowiedź
14-07 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. składów osobowych zarządów spółek z udziałem miasta
interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. działalności spółek z udziałem miasta interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. konkursów na stanowiska dyrektorów w miejskich placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. działalności miejskich placówek oświatowych
interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. działalności spółek z udziałem miasta
interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. zmiany w trasie linii autobusowej nr 6
interpelacja odpowiedź
25-06 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. działalności MZPR
interpelacja odpowiedź
25-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. odtworzenie chodnika przy ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
25-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. powstania wiaty przystankowej
interpelacja odpowiedź
25-06 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. organizacji ruchu na skrzyżowaniu Gałczyńskiego - Parzęczewska
interpelacja odpowiedź
25-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przyznania "Zgierskiego medalu - 25 lat Samorządności"
interpelacja odpowiedź
25-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. umowy na dostawę kruszywa
interpelacja odpowiedź
25-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. wystąpień zespołów muzycznych na uroczystościach miejskich
interpelacja odpowiedź
25-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. funkcjonowania świetlic środowiskowych
interpelacja odpowiedź
25-06 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. poprawnego osadzenia studzienek kanalizacyjnych
interpelacja odpowiedź
25-06 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu zatrudnienia w UMZ
interpelacja odpowiedź
25-06 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. bezpłatnych przejazdów dla uczniów
interpelacja odpowiedź
25-06 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. remontu ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
25-06 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. zmian w komunikacji miejskiej oraz zagospodarowania placu zabaw i boiska
interpelacja odpowiedź
02-06 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. możliwości wykupienia wspólnego ubezpieczenia nnw dla wszystkich dzieci z placówek oświatowych interpelacja odpowiedź
02-06 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. zamontowania lustra przy parkingu na ul. Dubois interpelacja odpowiedź
02-06 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. powołania zespołu w celu sprawdzenia stanu tech. urządzeń sportowych na boiskach i placach zabaw interpelacja odpowiedź
02-06 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej interpelacja odpowiedź
28-05 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. nadzoru na Spółką MPGK interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. możliwości funkcjonowania w placówkach oświatowych bezpłatnych gabinetów stomatologicznych interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadzoru na Spółką MPGK interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. liczby lokali mieszkalnych w placówkach oświatowych interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zainstalowania systemu aktywnego przejścia dla pieszych na ul. Łódzkiej interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nadzoru na Spółką MPGK interpelacja odpowiedź
28-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. ustawienia stojaków na rowery w przy targowisku miejskim interpelacja odpowiedź
28-05 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot.
- remontu parkingu przy u. 3 Maja;
- przywrócenia stanu nawierzchni chodnika
interpelacja odpowiedź
28-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. usunięcia fragmentów macew z ul. Kosynierów interpelacja odpowiedź
28-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. przywrócenia stanu nawierzchni chodnika interpelacja odpowiedź
28-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. nadzoru na Spółką MPGK interpelacja odpowiedź
28-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. komunalizacji działek stanowiących ulicę Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej interpelacja odpowiedź
28-05 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. rozstrzygnięcia nadzorczego w zakresie uchwały RMZ interpelacja odpowiedź
06-05 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. budowy odcinka nawierzchni  ulicy  M. Samozwaniec interpelacja odpowiedź
23-04 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. utworzenia boiska sportowego dla SP8
interpelacja odpowiedź
23-04 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot.
- programu naprawczego spółki MPGK;
- rozwoju Parku Kulturowego Miasto Tkaczy
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zadłużenia najemców lokali komunalnych
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utworzenia żłobka w ramach nieruchomości miejskich
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poprawy jakości infrastruktury drogowej
interpelacja odpowiedź
23-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uporządkowania terenu działki miejskiej
interpelacja odpowiedź
23-04 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. tymczasowej zmiany organizacji ruchu
interpelacja odpowiedź
23-04 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. oznakowania poziomego na ul. K.I.Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
23-04 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. rozkładu jazdy autobusów nr 8
interpelacja odpowiedź
23-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy chodnika przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
23-04 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. oznakowania ulic
interpelacja odpowiedź
07-04 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia ulicy Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
30-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. akcji "Łódzkie promuje Startupy" interpelacja odpowiedź
26-03 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot.
- uruchomienia gabinetu medycyny sportowej;
- umieszczenia informacji o dostępie do toalety publicznej.
interpelacja odpowiedź
26-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot.
- stawek za odbiór odpadów komunalnych;
- budowy galerii handlowej;
- utrzymania porządku w mieście.
interpelacja odpowiedź
26-03 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. połączeń kolei aglomeracyjnej na odcinku Zgierz Północ - Łódź Widzew
interpelacja odpowiedź
26-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu ulicy Kamiennej
interpelacja odpowiedź
26-03 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. budowy orlika lekkoatletycznego
interpelacja odpowiedź
26-03 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. wyrównania nawierzchni ulicy Polnej
interpelacja odpowiedź
26-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. likwidacji spółki MKT
interpelacja odpowiedź
26-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. usunięcia kiosku
interpelacja odpowiedź
26-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. budowy placu zabaw
interpelacja odpowiedź
26-03 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. ułożenia płyt chodnikowych na ścieżce
interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utrzymania właściwych warunków sanitarnych na nieruchomości przy ul. Wiosny Ludów
interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kosztu zakupu koszulek
interpelacja odpowiedź
26-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- zmian w organizacji ruchu - ul. P. Skargi;
- zagospodarowania terenu po miejskiej toalecie;
- wyposażenia MZPR.
interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kontrolerów biletów MPK-Łódź
interpelacja odpowiedź
26-03 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wiaty przystankowej przy ul. Łęczyckiej
interpelacja odpowiedź
10-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. Strategii Rozwoju Miasta
interpelacja odpowiedź
10-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. dochodów miasta z podatku od nieruchomości
interpelacja odpowiedź
10-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. wystających studzienek na ulicy Tkackiej
interpelacja odpowiedź
10-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. Parku Przemysłowego "Boruta"
interpelacja odpowiedź
10-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. oświetlenia ulicy Rembielińskiego
interpelacja odpowiedź
09-03 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. informacji w zakresie konsultacji społecznych i inicjatyw lokalnych
interpelacja odpowiedź
26-02 Rada Osiedla 650-lecia dot. montażu oświetlenia nad przejściem dla pieszych
interpelacja -
26-02 Rada Osiedla 650-lecia dot. zamontowania wiaty przystankowej na przystanku przy ul. Parzęczewskiej
interpelacja odpowiedź
26-02 Rada Osiedla 650-lecia dot. utworzenia pomieszczenia socjalnego dla kierowców
interpelacja odpowiedź
26-02 Rada Osiedla Kurak dot. stanowiska RO w sprawie zmian w kursowaniu autobusu linii nr 1
interpelacja odpowiedź
26-02 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. zdrowego żywienia dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach
interpelacja odpowiedź
26-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. rozwoju kształcenia zawodowego w mieście
interpelacja odpowiedź
26-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. wyrównania nawierzchni ulicy Polnej
interpelacja odpowiedź
26-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. przyłączenia posesji do sieci kanalizacyjnej
interpelacja odpowiedź
26-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. budowy kanalizacji sanitarnej w ulicy Zachodniej
interpelacja odpowiedź
26-02 Henryka Piekut
Radny RMZ
dot. naprawy ławek na skwerze przy ul. Rembielińskiego
interpelacja odpowiedź
26-02 Henryka Piekut
Radny RMZ
dot. placu zabaw przy ul. Rembielińskiego
interpelacja odpowiedź
26-02 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- wykonanych remontów podczas ferii zimowych w placówkach oświatowych;
- poboru opłat na targowisku zgierskim;
- utworzenia miejsc parkingowych
interpelacja odpowiedź
26-02 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. naprawy chodnika
interpelacja odpowiedź
26-02 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. utwardzenia placu targowiska przy ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
26-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. usunięcia fragmentów macew z ul. Kosynierów
interpelacja odpowiedź
26-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. stanu ulicy Kosynierów
interpelacja odpowiedź
26-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny   RMZ
dot. poprawy jakości dróg brukowanych i gruntowych na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
26-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (kwartał ulic: Boczna, Ciosnowska, Południowa)
interpelacja odpowiedź
26-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. złożenia doniesienia do Prokuratury Rejonowej w Zgierzu
interpelacja odpowiedź
26-02 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. zagospodarowania budynku po starym młynie przy ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
26-02 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. nowych rozwiązań komunikacyjnych na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
25-02 Agata Grzelak-Makowczyńska
Radna RMZ
dot. utworzenia przejścia przez tory kolejowe
interpelacja odpowiedź
16-02 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. stanu ścieżki dla pieszych w Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
16-02 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. synchronizacji kursów autobusów miejskich z ŁKA
interpelacja odpowiedź
11-02 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. stanu infrastruktury drogowej w okręgu wyborczym nr 8
interpelacja odpowiedź
11-02 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. połączenia kolejowego między Zgierzem a Warszawą
interpelacja odpowiedź
11-02 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. zmiany w rozkładzie jazdy linii tramwajowej nr 16 i autobusowej nr 5
interpelacja odpowiedź
29-01 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. wyrównania i utwardzenia ul. Lisiej
interpelacja odpowiedź
29-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. funkcjonowania Gimnazjum nr 2
interpelacja odpowiedź
29-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zmiany trasy linii autobusowej nr 4 i 8
interpelacja odpowiedź
29-01 Radosław Gajda
Radny RMZ
dot.
- imprezy samochodowej w trakcie WOŚP;
- zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
29-01 Beata Świątczak
Marek Sencerek
Radni RMZ
dot. wydatkowania środków budżetowych na materiały promocyjne
interpelacja odpowiedź
29-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. projektu "Miasto Tkaczy marką Regionu" oraz działań promocyjnych
interpelacja odpowiedź
29-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. powierzenia zadań Spółce MPGK
interpelacja odpowiedź
29-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. stanowisk kierowniczych w Spółce MPGM
interpelacja odpowiedź
29-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. oświadczeń majątkowych Zastępcy PMZ
interpelacja odpowiedź
29-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. nadzoru nad spółkami z udziałem Miasta
interpelacja odpowiedź
29-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. etapu likwidacji Spółki MKT
interpelacja odpowiedź
29-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. stanowiska i kompetencji II Zastępcy PMZ
interpelacja odpowiedź
29-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. wynagrodzenia Zastępcy PMZ
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 2539
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-02-18 17:26
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:59
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (18)
Data: 2019-09-12 08:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2016-01-08 13:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-12-11 16:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-11-26 08:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośnika 179.
Data: 2015-11-24 15:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-11-23 15:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-10-09 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-09-21 13:17Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie opisów.
Data: 2015-09-18 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji.
Data: 2015-07-15 14:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-06-15 15:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja odpowiedzi.
Data: 2015-06-15 12:32Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi nr 86a.
Data: 2015-06-15 12:15Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-05-13 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-04-10 16:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-03-26 09:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji.
Data: 2015-03-13 14:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2015-03-02 13:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu interpelacji.
Data: 2015-02-18 17:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator