Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r., informuje o czynnym i biernym prawie wyborczym w tych wyborach.

Czynne prawo wyborcze, tj. prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania) w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat,

2) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

3) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

4) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.
(art. 10 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Bierne prawo wyborcze, tj. prawo wybieralności w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma obywatel polski, który:

1) najpóźniej w dniu wyborów kończy 35 lat,

2) korzysta z pełni praw wyborczych do Sejmu, tj.:

a) nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,

b) nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu,

c) nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu,

d) nie został skazany prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) nie wydano wobec niego prawomocnego orzeczenia sądu stwierdzające utratę prawa wybieralności w związku ze złożeniem nieprawdziwego oświadczenia lustracyjnego.
(art. 11 § 1 pkt 3 w związku z art. 11 § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu wyborczego)

Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński

Ilość odsłon: 980
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej: Wojciech Hermeliński
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-03-12 09:21
Ostatnia zmiana: 2015-03-12 09:40
Zakres ostatniej zmiany: Przyporządkowanie do działu.

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-03-12 09:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przyporządkowanie do działu.
Data: 2015-03-12 09:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator