Robert Chocholski - Sekretarz Miasta Zgierza

Objął funkcję: 03.02.2015 r. - nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Kontakt:
e-mail: rchocholski@umz.zgierz.pl
tel. 42 7143 147
pokój 105 (I piętro)


Sekretarzowi powierza się prowadzenie spraw w zakresie:

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu, warunków jego działania, organizowania pracy, a w szczególności;
2) nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie spraw związanych z doskonaleniem kadr;
3) opracowywanie projektu Regulaminu, zmian Regulaminu oraz podziału wydziałów na stanowiska pracy;
4) przedkładanie Prezydentowi propozycji dotyczących usprawnienia pracy Urzędu;
5) koordynacja i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i zakupem środków trwałych;
6) prowadzenie w zakresie zleconym spraw związanych z wyborami i referendami;
7) koordynacja spraw związanych z realizacją umów z miastami i rejonami partnerskimi;
8) koordynacja spraw związanych z uroczystościami z okazji świąt, rocznic oraz innych imprez o charakterze ogólnomiejskim;
9) skarg;
10) zdrowia;
11) spraw społecznych;
12) informatyki i telekomunikacji;
13) wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Prezydenta.

Sprawowanie w imieniu Prezydenta nadzoru nad:

1) Wydziałem Organizacyjnym
2) Wydziałem Zdrowia, Spraw Społecznych i Polityki Senioralnej
3) Parkiem Kulturowym Miasto Tkaczy

Sekretarz pełni jednocześnie funkcję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza.

Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Zgierza


Ilość odsłon: 18117
Dokument wytworzył(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2007-06-12 15:37
Ostatnia zmiana: 2019-02-05 16:55
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja po zmianie Regulaminu organizacyjnego.

Rejestr zmian - (22)
Data: 2019-02-05 16:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2017-08-23 09:34Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2016-03-10 09:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana zdjęcia oraz aktualizacja artykułu w zakresie kompetencji.
Data: 2015-02-06 15:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja zdjęcia.
Data: 2015-02-06 11:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja danych.
Data: 2015-02-03 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po zmianie Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2015-02-03 10:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Objęcie stanowiska Sekretarza Miasta.
Data: 2015-01-15 09:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku Sekretarza.
Data: 2014-09-26 10:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna - objęcie stanowiska.
Data: 2014-06-04 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2014-02-28 19:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna.
Data: 2013-10-17 10:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wpisu po wprowadzeniu zmian do Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2013-03-11 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formatowania.
Data: 2012-10-04 15:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia nowego Regulaminu organizacyjnego.
Data: 2011-08-30 11:08Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana organizacyjno-prawna na stanowisku.
Data: 2011-02-17 11:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana osobowa na stanowisku Sekretarza Miasta.
Data: 2011-01-12 14:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2008-04-30 17:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana adresu e-mail.
Data: 2008-01-04 14:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie adresu e-mail.
Data: 2007-12-20 12:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2007-12-03 13:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiany wynikające z wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym UMZ.
Data: 2007-09-13 12:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana rozmiaru zdjęcia.
Data: 2007-06-12 15:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator