Środki pomocowe
Od 1.09.2014 r. utworzona nowoczesna pracownia ekologiczno-przyrodnicza „Moja wymarzona ekopracownia przy Szkole Podstawowej nr 5 w Zgierzu”. Utworzenie pracowni zrealizowano przy udziale środków WFOŚiGW w Łodzi w ramach konkursu „Moja wymarzona ekopracownia”. Wartość ogólna zadania 42105,00 zł z czego 40000,00 zł dotacja ze środków WFOŚiGW (wyposażenie pracowni), 2105,00 zł wkład własny (remont pracowni).
Szkoła uczestniczy w projekcie "Owoce w szkole" i "Szklanka mleka".
Stypendia szkolne i zasiłki przyznawane są w ramach środków finansowych przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa.
"Wyprawka szkolna" - rządowy program pomocy uczniom.

Ilość odsłon: 1382
Dokument wytworzył(a):
Wprowadził(a): Izabela Klimek
Data publikacji: 2015-03-20 13:07
Ostatnia zmiana: 2015-03-24 15:30
Zakres ostatniej zmiany: edycja

Rejestr zmian - (1)
Data: 2015-03-24 15:30Wprowadził(a): Izabela KlimekOpis zmian: edycja
Data: 2015-03-20 13:07Wprowadził(a): Izabela KlimekOpis zmian: edycja
separator