Projekty uchwał przekazane pod obrady VIII sesji RMZ
28 maja 2015 r., godz. 10.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad.

Pkt 3. porządku obrad
Wręczenie nagród sportowych Rady Miasta Zgierza.

Pkt 4. porządku obrad
Przyjęcie protokołu z VII sesji.

Pkt 5. porządku obrad
Informacja na temat sprawozdania z wykonania budżetu miasta Zgierza za 2014 rok.

Pkt 6. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII/79/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.
Projekt po autopoprawce z dnia 28.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany budżetu i zmian w budżecie miasta Zgierza na rok 2015 w zakresie zadań własnych.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.
Autopoprawka z dnia 28.05.2015 r.
 
Pkt 6. ppkt c) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029.
Autopoprawka z dnia 25.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt d) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  zawarcia porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.

Pkt 6. ppkt e) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

Pkt 6. ppkt f) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Miasta Zgierza.
Autopoprawka z dnia 19.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt g) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Skarbnika Miasta Zgierza.
Autopoprawka z dnia 20.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt h) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Zgierza na II półrocze 2015 r.

Pkt 6. ppkt i) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.
Projekt po autopoprawce z dnia 26.05.2015 r.

Pkt 6. ppkt j) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Łodzi skargi na uchwałę nr XXXIV/370/13 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Zgierz.

Pkt 6. ppkt k) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie  trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych oraz niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, niepublicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Miasto Zgierz przez osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji.

Pkt 6. ppkt l) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/297/09 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów edukacyjnych Rady Miasta Zgierza za wybitne osiągnięcia w nauce dla uczniów szkół prowadzonych lub dotowanych przez Gminę Miasto Zgierz.

Pkt 6. ppkt m) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr LII/634/14 Rady Miasta Zgierza z dnia 25 września 2014 roku w sprawie korzystania z ulg w miejskiej komunikacji autobusowej na terenie Gminy Miasto Zgierz oraz liniach autobusowych objętych porozumieniami międzygminnymi, dla których organizatorem publicznego transportu zbiorowego jest Gmina Miasto Zgierz.
 
Pkt 7. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 8. porządku obrad
Zapytania mieszkańców.

Pkt 9. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 10. porządku obrad
Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza z działalności między sesjami.

Pkt 11. porządku obrad
Przyjęcie sprawozdania Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami.

Pkt 12. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 13. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.

Projekt uchwały zgłoszony poza porządkiem obrad:
- w sprawie zmiany uchwały Nr VII/80/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Porządek obrad2015-05-22 13:47 72.22 KB 

Ilość odsłon: 1169
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący Rady Miasta Zgierza; Biuro Rady Miasta; Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-05-22 12:42
Ostatnia zmiana: 2015-05-28 10:02
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki i projektu po autopoprawce.

Rejestr zmian - (5)
Data: 2015-05-28 10:02Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki i projektu po autopoprawce.
Data: 2015-05-28 09:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały zgłoszonego poza porządkiem obrad.
Data: 2015-05-27 10:11Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek do projektów uchwał oraz informacja Przewodniczącego.
Data: 2015-05-22 13:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja kolejnych projektów uchwał.
Data: 2015-05-22 13:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie załącznika.
Data: 2015-05-22 12:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator