Budżet Miasta Zgierza - rok 2009

WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Uchwała Nr XXII/201/2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 26 czerwca 2008 r.
zmieniona Uchwałą Nr XXIII/211/2008 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 sierpnia 2008 r.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2009

Autopoprawka do projektu budżetu

Autopoprawka do projektu budżetu

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XXIX/257/2008 RMZ z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na 2009 r.

Uchwała Nr XXIX/261/2008 RMZ z dnia 30 grudnia 2008 r. ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Załącznik do uchwały Nr XXIX/261/2008

Zarządzenie Nr 271/V/2008 PMZ z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie wydatków budżetu miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008. 

PLANY FINANSOWE I UKŁAD WYKONAWCZY:

Zarządzenie Nr 10/V/2009 PMZ z dnia 14.01.2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie wydatków zadań zleconych i powierzonych na rok 2009.

Zarządzenie Nr 11/V/2009 PMZ z dnia 14.01.2009 r. w sprawie ustalenia planu finansowego w zakresie dochodów zadań zleconych i powierzonych na rok 2009.

Zarządzenie Nr 12/V/2009 PMZ z dnia 14.01.2009 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie wydatków zadań własnych na rok 2009 .

Zarządzenie Nr 13/V/2009 PMZ z dnia 14.01.2009 r. przyjęcia układu wykonawczego budżetu miasta Zgierza w zakresie dochodów zadań własnych na rok 2009.

SPRAWOZDANIA:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zgierza za I półrocze 2009 r.

ZMIANY DO BUDŻETU:

Uchwała Nr XXX/270/2009 RMZ z dnia 15 stycznia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXX/270/2009

Uchwała Nr XXXI/273/2009 RMZ z dnia 29 stycznia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXI/273/2009

Zarządzenie Nr 24/V/2009 PMZ z dnia 30.01.2009 r. 

Uchwała Nr XXXII/286/2009 RMZ z dnia 26 lutego 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXII/286/2009

Zarządzenie Nr 37/V/2009 PMZ z dnia 27.02.2009 r. 

Uchwała Nr XXXIII/300/2009 RMZ z dnia 26 marca 2009 r.

Zarządzenie Nr 69/V/2009 PMZ z dnia 31.03.2009 r. 

Zarządzenie Nr 84/V/2009 PMZ z dnia 22.04.2009 r. 

Uchwała Nr XXXIV/313/2009 RMZ z dnia 30 kwietnia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/313/2009

Zarządzenie Nr 92/V/2009 PMZ z dnia 30.04.2009 r. 

Zarządzenie Nr 103/V/2009 PMZ z dnia 20.05.2009 r. 

Uchwała Nr XXXV/325/2009 RMZ z dnia 28 maja 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXV/325/2009

Zarządzenie Nr 113/V/2009 PMZ z dnia 29.05.2009 r. 

Zarządzenie Nr 123/V/2009 PMZ z dnia 17.06.2009 r. 

Uchwała Nr XXXVII/339/2009 RMZ z dnia 25 czerwca 2009 r.

Zarządzenie Nr 135a/V/2009 PMZ z dnia 30.06.2009 r. 

Zarządzenie Nr 152/V/2009 PMZ z dnia 31.07.2009 r. 

Uchwała Nr XXXVIII/342/2009 RMZ z dnia 27 sierpnia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/342/2009 

Zarządzenie Nr 161/V/2009 PMZ z dnia 28.08.2009 r.

Zarządzenie Nr 162/V/2009 PMZ z dnia 31.08.2009 r.

Zarządzenie Nr 185/V/2009 PMZ z dnia 16.09.2009 r.

Uchwała Nr XXXIX/360/2009 RMZ z dnia 24 września 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/360/2009

Zarządzenie Nr 196/V/2009 PMZ z dnia 30.09.2009 r.

Uchwała Nr XL/366/2009 RMZ z dnia 15 października 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XL/366/2009 

Uchwała Nr XLI/383/2009 RMZ z dnia 29 października 2009 r.

Zarządzenie Nr 208A/V/2009 PMZ z dnia 30.10.2009 r.

Zarządzenie Nr 220/V/2009 PMZ z dnia 13.11.2009 r.

Uchwała Nr XLII/389/2009 RMZ z dnia 26 listopada 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XLII/389/2009

Zarządzenie Nr 228/V/2009 PMZ z dnia 30.11.2009 r.

Zarządzenie Nr 237/V/2009 PMZ z dnia 15.12.2009 r.

Uchwała Nr XLIII/402/2009 RMZ z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XLIII/402/2009

Uchwała Nr XLIII/403/2009 RMZ z dnia 29 grudnia 2009 r.
Załącznik do uchwały Nr XLIII/403/2009

Zarządzenie Nr 240/V/2009 PMZ z dnia 30.12.2009 r.

Zarządzenie Nr 241/V/2009 PMZ z dnia 30.12.2009 r.

Zarządzenie Nr 242/V/2009 PMZ z dnia 31.12.2009 r.

WYKONANIE BUDŻETU:

Uchwała Nr XLVIII/432/2010 RMZ z dnia 29 kwietnia 2010 r.
Załącznik do uchwały Nr XLVIII/432/2010


Ilość odsłon: 3320
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Joanna Snarska
Data publikacji: 2008-07-17 10:47
Ostatnia zmiana: 2010-05-13 14:16
Zakres ostatniej zmiany: Wprowadzenie sprawozdania z wykonania budżetu.

Rejestr zmian - (11)
Data: 2010-05-13 14:16Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Wprowadzenie sprawozdania z wykonania budżetu.
Data: 2010-02-09 10:03Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2009-12-04 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian w budżecie.
Data: 2009-10-01 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Sprawozdanie z budżetu za I półrocze 2009 r.
Data: 2009-08-04 12:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu miasta.
Data: 2009-07-31 14:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2009-05-13 13:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian do budżetu.
Data: 2009-01-21 13:03Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie uchwał i zarządzeń dot. uchwalenia budżetu na rok 2009.
Data: 2008-12-24 09:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie drugiej autopoprawki.
Data: 2008-12-12 12:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wprowadzenie projektu budżetu.
Data: 2008-10-16 11:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja wykazu zmian.
Data: 2008-07-17 10:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator