Budżet Miasta Zgierza - rok 2016
SPRAWOZDANIA i WYKONANIE BUDŻETU:

Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2016

Opinia o sprawozdaniu Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Zgierza oraz wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć za rok 2016

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Informacja o przebiegu wykonania budżetu miasta Zgierza wraz z informacją o przebiegu wykonania planu finansowego: samorządowych instytucji kultury, Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych w Zgierzu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2016 r. oraz informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć miasta Zgierza za I półrocze 2016 r.

ZMIANY DO BUDŻETU:

Zmiany do budżetu - zarządzenia Prezydenta Miasta Zgierza

Zmiany do budżetu - uchwały Rady Miasta Zgierza

UCHWALENIE BUDŻETU:

Uchwała nr XV/202/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Zgierza na rok 2016.

Uchwała nr XV/201/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029.

Opinie RIO

PLANY FINANSOWE:

Zarządzenie nr 7/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań własnych na rok 2016.

Zarządzenie nr 8/VII/2016 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 12 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia planu finansowego dochodów i wydatków zadań z zakresu administracji rządowej zleconych miastu Zgierz i zadań wykonywanych na podstawie porozumień lub umów z jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2016.

PROJEKT BUDŻETU:

Projekt budżetu miasta Zgierza na rok 2016 z dnia 13.11.2015 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 10 grudnia 2015 r.
Autopoprawka z dnia 22 grudnia 2015 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029 z dnia 13.11.2015 r. zgłoszony przez Prezydenta Miasta Zgierza
Autopoprawka z dnia 10 grudnia 2015 r.
Autopoprawka z dnia 22 grudnia 2015 r.

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi


WSKAZÓWKI DO BUDŻETU:

Zarządzenie Nr 269/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2015 r. w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na rok 2016

Zarządzenie Nr 268/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2015 r. w sprawie określenia wzorów materiałów planistycznych niezbędnych do opracowania projektu budżetu Gminy Miasto Zgierz na 2016 rok 

Załączniki do zarządzenie Nr 268/VII/2015 Prezydenta Miasta Zgierza z dnia 31.08.2015 r. (załączniki w formacie .xls)


Ilość odsłon: 2027
Dokument wytworzył(a): Wydział Finansowo-Budżetowy (Dział Budżetu)
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-09-01 13:30
Ostatnia zmiana: 2017-05-23 15:55
Zakres ostatniej zmiany: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2016

Rejestr zmian - (12)
Data: 2017-05-23 15:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Informacje dodatkowe do sprawozdania finansowego Gminy Miasto Zgierz za rok 2016
Data: 2017-05-19 10:40Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2017-03-31 13:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016.
Data: 2016-10-18 09:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.
Data: 2016-08-31 15:18Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.
Data: 2016-07-08 11:38Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja linków do zmian w budżecie.
Data: 2016-02-02 15:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2016-01-12 15:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja planó finansowych na rok 2016.
Data: 2015-12-22 11:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2015-12-15 15:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawek.
Data: 2015-12-03 15:35Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja opinii RIO.
Data: 2015-11-16 08:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu budżetu i WPF na rok 2016.
Data: 2015-09-01 13:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator