Spis formularzy C

Karty informacyjne dla projektów: polityk, strategii, planów lub programów
(kliknij na kolejny numer karty, aby pobrać formularz)

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

obszar, którego dotyczy dokument

C/1

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz oraz stworzenie bazy danych służącej do wyznaczania emisji zanieczyszczeń powietrza i monitorowania jej zmian

Gmina Miasto Zgierz
C/2 Projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz Gmina Miasto Zgierz
C/3 Lokalny Program Rewitalizacji Gmina Miasto Zgierz
C/4 Odstąpienie od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Zgierza 2016-2020+” Gmina Miasto Zgierz

Ilość odsłon: 1669
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-09-03 14:28
Ostatnia zmiana: 2016-12-28 11:21
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja Karty C-4.

Rejestr zmian - (4)
Data: 2016-12-28 11:21Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty C-4.
Data: 2016-11-16 10:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja formularza C/3.
Data: 2016-01-04 10:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Karty C/2.
Data: 2015-09-03 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2015-09-03 14:28Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator