Spis formularzy F

Karty informacyjne dla: raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analiz porealizacyjnych, przeglądów ekologicznych, raportów o bezpieczeństwie, dokumentacji mierniczo-geologicznej zlikwidowanych zakładów górniczych, informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów
(kliknij na kolejny numer karty, aby pobrać formularz)

Nr karty

Nazwa i zakres przedmiotowy dokumentu

dane podmiotu lub obszar, którego dotyczy dokument

F/1

Prognoza oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz

Gmina Miasto Zgierz
F/2 Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz Gmina Miasto Zgierz

Ilość odsłon: 1575
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-09-03 14:33
Ostatnia zmiana: 2016-01-04 09:59
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja karty F/2.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2016-01-04 09:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja karty F/2.
Data: 2015-09-03 14:36Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana poddziału.
Data: 2015-09-03 14:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator