Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu*
siedziba: 95-100 Zgierz, ul. Długa 62
tel./fax 42 717 47 11, 716 10 94

KRS
0000046184
KONTA
70 1020 3440 0000 7802 0063 7900 - PKO BP SA Oddział w Zgierzu;
42 1240 3057 1111 0000 3442 3080 - PeKaO S.A.Oddział w Zgierzu;
83 1140 2004 0000 3502 3094 5536 - mBank 
Data uzyskania statusu OPP: 13.02.2006 r.

Placówki Stowarzyszenia 

Ośrodek Wczesnej Interwencji (OWI) 
95-100 Zgierz, ul. Długa 62
tel/fax 42 717 47 11, 716 10 94 

Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ) przy PSOUU Koło w Zgierzu
95-100 Zgierz, ul. Cezaka 12, ul. Długa 62 
tel/fax 42 716 68 87, tel. 42 716 10 94 

Zespół Terapeutyczno-Rehabilitacyjny Aktywności Społecznej 
95-100 Zgierz, ul. Długa 62
tel. 42 716 10 94

Zarząd Koła:

Przewodnicząca Zarządu - Bożenna Piotrowicz
Wiceprzewodnicząca Zarządu Koła - Halina Bednarek 
Skarbnik Koła - Krystyna Ostrowska 
Sekretarz Koła - Beata Gawron  
Członek Koła - Irena Kopka 
Członek Koła - Małgorzata Król  
Członek Koła - Arkadiusz Augustyniak  

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej - Marian Jałowiecki 
Sekretarz Komisji Rewizyjnej - Marcin Lisiecki  
Członek Komisji Rewizyjnej - Ryszard Otto

Informacje:

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jest organizacją społeczną reprezentującą interesy osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin. Wypowiada się i działa w imieniu osób z upośledzeniem umysłowym i ich rodzin lub opiekunów w Polsce.

Stowarzyszeniem jest członkiem:
Inclusion International - Międzynarodowej Ligi Stowarzyszeń na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym (ILSMH).

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym -koło w Zgierzu - jest organizacją pozarządową i niedochodową - kołem terenowym organizacji o zasięgu ogólnopolskim z Zarządem Głównym w Warszawie. 
Koło jest zarejestrowane w Sądzie Okręgowym w Łodzi pod nr 265 w rejestrze stowarzyszeń dział "A", KRS 0000046184 i posiada osobowość prawną. 
Obejmuje opieką dzieci, młodzież i osoby dorosłe z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodziny ze Zgierza i okolicznych gmin województwa łódzkiego.

Cele:
Działanie na rzecz tworzenia najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi z niepełnosprawnością intelektualną oraz aktywnego i godnego uczestnictwa ich w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom.

Formy działań:
Udzielanie pomocy w dziedzinie: pomocy poradniczo-informacyjnej, pomocy prawnej, opieki stacjonarnej, pomocy medycznej, rehabilitacji, edukacji, wychowania i zatrudnienia.


Ilość odsłon: 3155
Dokument wytworzył(a): Bożenna Piotrowicz
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-07-23 13:12
Ostatnia zmiana: 2016-11-07 14:05
Zakres ostatniej zmiany: Zmiana nazwy.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2016-11-07 14:05Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana nazwy.
Data: 2016-01-14 12:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie gwiazdki w tytule.
Data: 2010-03-17 13:49Wprowadził(a): Joanna SnarskaOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów.
Data: 2008-07-23 13:12Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator