Spis wyborców (miejsce i czas jego udostępniania)
Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) Prezydent Miasta Zgierza powiadamia wyborców o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi  na dzień 25 października 2015 r.

Spis wyborców jest udostępniany do wglądu w Urzędzie Miasta Zgierza, w terminie od dnia 5 października 2015 r. do dnia 16 października 2015 r. w godzinach pracy urzędu na pisemny wniosek wyborcy.

Wzór wniosku o udostępnienie spisu wyborców stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. z 2015 r. poz.5).
Udostępnianie spisu wyborców do wglądu następuje przez udzielenie informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie (w tym również z powodu skreślenia ze spisu) albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.


                                Prezydent Miasta Zgierza
                                  (-) Przemysław Staniszewski


Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Wniosek2015-10-05 11:52 124.79 KB 

Ilość odsłon: 786
Dokument wytworzył(a): Dział Spraw Obywatelskich
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-10-05 11:52
Ostatnia zmiana: 2015-10-05 11:52
Zakres ostatniej zmiany: Pierwsza publikacja.

Rejestr zmian - (0)
Data: 2015-10-05 11:52Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator