Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta (archiwalne)

Uchwała Nr XL / 380 / 05 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przyjęcia zmiany "Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza".

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XL/380/05 Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia dot. uwag wniesionych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza przez grupę właścicieli nieruchomości położonych przy ul. Obrońców Warszawy w Zgierzu, reprezentowaną przez panią Krystynę Fluder-Skubisz.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/380/05 Uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia dot. uwag wniesionych do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza przez pana Włodzimierza Kralkowskiego.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/380/05 (Zmiana) Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza.
Kierunki Zagospodarowania

Zmiany do Studium:
Uchwała Nr XLII / 402 / 05 z dnia 29 grudnia 2005 r.  w sprawie zmiany uchwały Nr XL/380/05 Rady Miasta Zgierza z dnia 17 listopada 2005 r. dotyczącej przyjęcia zmiany „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Zgierza”.
 


Ilość odsłon: 6002
Dokument wytworzył(a): Rada Miasta Zgierza
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2008-09-11 11:13
Ostatnia zmiana: 2015-08-28 11:00
Zakres ostatniej zmiany: Uchwalenie nowego Studium nastąpiło w dniu 27.08.2015 r.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2015-08-28 11:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uchwalenie nowego Studium nastąpiło w dniu 27.08.2015 r.
Data: 2014-06-10 12:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana w tytule.
Data: 2008-09-11 11:13Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator