Projekty uchwał przekazane pod obrady XVI nadzwyczajnej sesji RMZ
30 grudnia 2015 r., godz. 14.00, sala konferencyjna Urzędu Miasta Zgierza, pl. Jana Pawła II 16

Porządek obrad sesji:

Pkt 1. porządku obrad
Otwarcie sesji.

Pkt 2. porządku obrad
Uwagi do porządku obrad

Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Pkt 4. porządku obrad
Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Pkt 5. porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/212/15 Rady Miasta Zgierza z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Zgierza, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015.
Autopoprawka z dnia 30.12.2015 r.

Pkt 6. porządku obrad
Zapytania, oświadczenia i wolne wnioski.

Pkt 7. porządku obrad
Zamknięcie obrad sesji.Ilość odsłon: 1059
Dokument wytworzył(a): Przewodniczący RMZ; Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2015-12-29 13:59
Ostatnia zmiana: 2015-12-31 11:06
Zakres ostatniej zmiany: Publikacja autopoprawki.

Rejestr zmian - (2)
Data: 2015-12-31 11:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja autopoprawki.
Data: 2015-12-29 16:22Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja projektu uchwały.
Data: 2015-12-29 13:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator