Interpelacje i zapytania - rok 2016

Z dnia

Osoba
składająca

Sprawa

Treść

Treść

VII KADENCJA
29-12
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. porozumień zawieranych przez ZCOP
interpelacja odpowiedź
29-12
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. przekazywania darowizn na rzecz miasta przez miejskie spółki
interpelacja odpowiedź
29-12
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wykazu inwestycji miejskich
interpelacja odpowiedź
29-12
Radosław Gajda
Radny RMZ
dot. komunikatu namawiającego do ujawnienia prywatnego adresu Prezydenta interpelacja odpowiedź
29-12
Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. bezpiecznego przejścia dla pieszych - ul. Pieczyraka
interpelacja odpowiedź
29-12
Radni z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. reformy oświaty
interpelacja odpowiedź
29-12
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. prac ekshumacyjnych na terenie lasu lućmierskiego
interpelacja odpowiedź
06-12
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. ulg w przejazdach dla seniorów
interpelacja odpowiedź
30-11
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy parkingu przy zbiegu ul. Łódzkiej i Krótkiej
interpelacja odpowiedź
29-11
Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. oświetlenia na parkingu przy dworcu Zgierz Północ
interpelacja odpowiedź
24-11
Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. przebudowy chodnika przy ul. Osiedlowej
interpelacja odpowiedź
24-11
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. stanowiska Prezydenta w sprawie budowy drogi S-14
interpelacja odpowiedź
24-11
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. procedury wydania postanowienia w zakresie przyjmowania i składowania odpadów
interpelacja odpowiedź
24-11
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. naprawy oświetlenia ulicznego
interpelacja odpowiedź
24-11
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wycięcia drzewa przy ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
24-11
Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. opóźnień w kursach na liniach tramwajowych
interpelacja odpowiedź
24-11
Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. naprawy oświetlenia pod wiaduktem
interpelacja odpowiedź
24-11
Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. inwestycji drogowych na rok 2017
interpelacja odpowiedź
24-11
Radni z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. organizacji ruchu na ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
24-11
Radni z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. zakupu aparatu USG dla MZPR
interpelacja odpowiedź
24-11
Radni z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. przyznania dotacji celowej na dofinansowanie pobytu dziecka w żłobku niepublicznym
interpelacja odpowiedź
24-11
Radni z Klubu Radnych Przemysława Staniszewskiego dot. przygotowania miasta do reformy edukacyjnej
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kosztów odwadniania ul. Czereśniowej
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. napraw nawierzchni dróg miejskich
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zestawienia zrealizowanych inwestycji drogowych
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. nadania imienia sali obrad UMZ
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. budowy chodnika przy ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kosztów budowy kanału w ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
24-11
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. skargi w sprawie odmowy udzielenia pomocy w MZPR
interpelacja odpowiedź
18-11
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. akcji społecznej "Trenuj z mistrzem"
interpelacja odpowiedź
27-10
Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. odłowienia wolno żyjących dzików oraz wilków
interpelacja odpowiedź
27-10
Rada Osiedla Kurak
dot. przebudowy sygnalizacji świetlnej
interpelacja -
27-10
Jednostki pomocnicze
dot. budżetu obywatelskiego
interpelacja -
27-10
Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. oceny działalności spółek z udziałem miasta
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. kosztów budowy kolektora ściekowego
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. wyjaśnienia zapisów w piśmie skierowanym do Komisji
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zakresu umowy z ośrodkiem Monar w Ozorkowie
interpelacja odpowiedź
27-10
Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Pietrusińskiego
interpelacja odpowiedź
27-10
Agata Grzelak-Makowczyńska
Radny RMZ
dot. remontu - utwardzenia ulic: Hordliczki i Bema
interpelacja odpowiedź
27-10
Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia działki
interpelacja odpowiedź
27-10
Henryka Piekut
Radna RMZ
dot. korekty rozkładu jazdy linii nr 5
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wniosków składanych
przez GMZ w ramach instrumentu - Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne
interpelacja odpowiedź
26-10
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. umieszczenia płyt pamiątkowych w ulicy na cześć osób, którym nadano tytuły honorowe
interpelacja odpowiedź
27-10
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. złego stanu studzienek kanalizacyjnych w ciągu pieszym przy ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
24-10
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy siłowni na Osiedlu 650-lecia
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. publikacji dokumentów w sprawie składowanie materiałów niebezpiecznych na terenie miasta interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeprowadzenia kontroli w ośrodkach - domach opieki na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wydłużenia kursu linii nr 1
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. funkcjonowania ZCOP
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. pozyskiwania środków zewnętrznych
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. montażu podnośnika w UMZ dla osób niepełnosprawnych
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. reprywatyzacji lokali i nieruchomości na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
27-10
Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia terenu
interpelacja odpowiedź
11-10
Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zamontowania suszarek do włosów na terenie basenu w łaźni miejskiej
interpelacja odpowiedź
29-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. parkingu przy szpitalu wojewódzkim
interpelacja odpowiedź
29-09 Klub
Radnych PiS
dot. wyjaśnienia przyczyny zmiany organizacji pracy CKD w dniu 03.10.br.
interpelacja odpowiedź
29-09 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. utworzenia parkingu przy pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
29-09 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. likwidacji sklepu z dopalaczami
interpelacja odpowiedź
29-09 Zarząd Osiedla Chełmy-Adelmówek dot. naprawy nawierzchni ul. Zagajnikowej
interpelacja odpowiedź
29-09 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. udzielonych odpowiedzi na interpelację
interpelacja odpowiedź
29-09 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. utworzenia parkingu przy bl. 17
interpelacja odpowiedź
29-09 Beata Świątczak
Radny RMZ
dot. funkcjonowania Poradni Pulmonologicznej
interpelacja odpowiedź
29-09 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu pl. Targowego
interpelacja odpowiedź
29-09 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. remontu ul. Kamiennej
interpelacja odpowiedź
29-09 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Musierowicza-Łęczycka
interpelacja odpowiedź
29-09 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. organizacji ruchu na ul. Piątkowskiej
interpelacja odpowiedź
29-09 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. uporządkowania części Parku Miejskiego
interpelacja odpowiedź
29-09 Rafał Antczak
Radny RMZ
dot. oznakowania ul. Reymonta
interpelacja odpowiedź
29-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. organizacji ruch na ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
29-09 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. umowy na transport zbiorowy
interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. kosztów przygotowania dokumentacji projektowej
interpelacja odpowiedź
29-09 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. kosztów festiwalu City of Power
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykoszenia terenu przy ul. Czerwonej
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uporządkowania terenu przy torach kolejowych
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. składanych wniosków o dofinansowania do inwestycji miejskich
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy chodnika przy przejeździe kolejowym
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Granicznej
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. realizacji projektów z budżetu obywatelskiego
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. braku włazu studzienki kanalizacyjnej na ul. Struga
interpelacja odpowiedź
29-09 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. siłowni zewnętrznej Street Workout w Parku Miejskim
interpelacja odpowiedź
22-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. montażu sygnalizacji świetlnych z przyciskiem przy placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
22-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. nawierzchni bitumicznych dla ciągów pieszo-rowerowych
interpelacja odpowiedź
22-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. montażu słupków bezpieczeństwa przy placówkach oświatowych
interpelacja odpowiedź
22-09 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zamontowania spowalniaczy w ul. B. Prusa
interpelacja odpowiedź
31-08 Zarząd Osiedla Przybyłów
dot. przywrócenia zakazu wjazdu przy ul. 1 Maja 2-4
interpelacja -
31-08 Rada osiedla Chełmy-Adlemówek
dot. naprawy nawierzchni na skrzyżowaniu ulic Chopina i Osiedlowej
interpelacja odpowiedź
31-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ulicach Poprzecznej i Ciosnowskiej
interpelacja odpowiedź
31-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. uaktualnienia danych na stronie Związku Miast Polskich
interpelacja odpowiedź
31-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. uaktualnienia danych na stronie BIP
interpelacja odpowiedź
31-08 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. podwyższenia ławeczki na przystanku tramwajowym
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy słupków bezpieczeństwa przy drogach
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. oceny bezpieczeństwa pasażerów na krańcówce autobusowej na oś. Kurak
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. prac porządkowych na ul. Łąkowej
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu wiat przystankowych na pl. Kilińskiego
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. opuszczonego budynku przy ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy skrzynki elektrycznej przy parkingu
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wycinki drzewa przy ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. ułożenia chodnika przy ul. Kolejowej do przejścia przez tory
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. migawek na linię tramwajową nr 46
interpelacja odpowiedź
31-08 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. montażu ławek przy ul. Tuwima oraz wycięcia drzewa
interpelacja odpowiedź
31-08 Henryka Piekut
Radna RMZ
dot. ułożenia chodnika przy ul. Majakowskiego
interpelacja odpowiedź
31-08 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. budowy rowu przy ul. Murarskiej
interpelacja odpowiedź
31-08 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia skrzyżowania ulic Rymarskiej i Urzędniczej
interpelacja odpowiedź
31-08 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. montażu spowalniaczy w ul. Szkudlarskiej
interpelacja odpowiedź
31-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. czynności podjętych przez Prezydenta w ramach wprowadzenia stopnia alarmowego Alfa
interpelacja odpowiedź
31-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. artykułu w "Panoramie Zgierskiej"
interpelacja odpowiedź
31-08 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. organizacji "Kina Kibica"
interpelacja odpowiedź
31-08 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot.
- montażu kilku ławek na os. 650-lecia;
- wykonanych remontów w placówkach oświatowych;
- zagospodarowania terenu  przy ul. Kasztanowej pod plac zabaw
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. harmonogramu budowy ulic Czereśniowej i Dojazdowej
interpelacja odpowiedź
31-08 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. zamiany gruntów na ul. Krętej
interpelacja odpowiedź
12-07 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. dokumentacji zamówień publicznych na roboty budowlane
interpelacja odpowiedź
23-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. remontu nawierzchni ul. Popiełuszki
interpelacja odpowiedź
23-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztów imprez miejskich, odbywających się w czerwcu
interpelacja odpowiedź
23-06 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Baczyńskiego
interpelacja odpowiedź
23-06 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. sprzątania miasta po nawałnicy
interpelacja odpowiedź
13-06 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. infrastruktury drogowej oraz czystości i porządku na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
31-05 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. remontu przejazdu kolejowego przy ul. Bazylijskiej
interpelacja odpowiedź
31-05 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. naprawy - budowy alejek na cmentarzu przy ul. P. Skargi
interpelacja odpowiedź
31-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Pułaskiego
interpelacja odpowiedź
31-05 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Dąbrowskiego
interpelacja odpowiedź
31-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozbiórki budynków zagrażających bezpieczeństwu w mieście
interpelacja odpowiedź
31-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeprowadzenia oględzin ulicy Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
31-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. demontażu nieczynnych szlabanów kolejowych
interpelacja odpowiedź
31-05 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ulicy Chemików
interpelacja odpowiedź
31-05 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radni RMZ
dot.
- montażu ławek na przystankach - dzielnica Rudunki;
- naprawy lampy w "Mieście Tkaczy";
- odświeżenia znaków poziomych na ul. Szczawińskiej.
interpelacja odpowiedź
28-04 Rada Osiedla Nowe Miasto dot.
- utworzenia przejścia dla pieszych na ul. Dąbrowskiego;
- problemu regulacji wody w łaźni miejskiej
interpelacja odpowiedź
28-04 Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów dot. zorganizowania spotkania w sprawie oświetlenia ul. Wiosny Ludów
interpelacja -
28-04 Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów dot. przywrócenia przejazdu kolejowego niestrzeżonego przy ul. Kontrewers
interpelacja odpowiedź
28-04 Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów dot. utworzenia pętli autobusowej przy ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
28-04 Rada Osiedla Piaskowice - Aniołów dot. zmiany trasy autobusowej linii nr 2
interpelacja odpowiedź
28-04 Zarząd Osiedla Chełmy - Adelmówek dot. kontynuacji prac związanych z budową ulicy rękaw Chełmska
interpelacja odpowiedź
28-04 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. obsługi informatycznej MZPR
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utworzenia miejsc parkingowych przy ul. Cezaka
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy schodów z boku Urzędu oraz przegląd techniczny schodów za wiaduktem przy ul. Długiej i na oś. Okrzei
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uporządkowania terenu przed boiskiem Orlik przy ul. Musierowicza
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni przy ul. 1 Maja 69
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. udziału miasta w konkursie na budowę zewnętrznych siłowni
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. montażu oświetlenia przy cmentarzu
interpelacja odpowiedź
28-04 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu sanitarnego basenu miejskiego
interpelacja odpowiedź
28-04 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. uaktualnienia danych stowarzyszeń opublikowanych na stronie miasta
interpelacja odpowiedź
28-04 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. nasadzeń zieleni przy zbiegu ulic Gołębiej i Bazylijskiej
interpelacja odpowiedź
28-04 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. remontu chodnika przy ul. Poprzecznej
interpelacja odpowiedź
28-04 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zatrudnienia radnego w jednostce organizacyjnej miasta interpelacja odpowiedź
28-04 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. obsługi prawnej w Urzędzie
interpelacja odpowiedź
28-04 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. orzeczenia sądu administracyjnego na rozstrzygnięcie Wojewody
interpelacja odpowiedź
28-04 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zarządzania spółką MPGK
interpelacja odpowiedź
26-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zmiany oznakowania poziomego na skrzyżowaniu ul. Krótkiej z al. Armii Krajowej
interpelacja odpowiedź
26-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. zmian w komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
26-04 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. budowy placu zabaw
interpelacja odpowiedź
01-04 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. oświetlenia ulic Wiosny Ludów i Cegielnianej
interpelacja odpowiedź
01-04 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. naprawy nawierzchni ul. Gałczyńskiego
interpelacja -
01-04 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. utwardzenia ul. Kontrewers
interpelacja odpowiedź
01-04 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. remontu nawierzchni ul. Moniuszki
interpelacja odpowiedź
31-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów
dot. likwidacji części śmietników na cmentarzu komunalnym
interpelacja odpowiedź
31-03 Rada Osiedla Chełmy-Adelmówek
dot. naprawy nawierzchni ul. Lipowej
interpelacja odpowiedź
31-03 Elżbieta Krzewina
Radny RMZ
dot. oświetlenia przejść dla pieszych pod wiaduktem przy ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
31-03 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. zamontowania dodatkowych ławek na Osiedlu 650-lecia oraz weryfikacji rozkładów jazdy autobusów
interpelacja odpowiedź
31-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. dzierżawy gruntu przy ul. Wiejskiej
interpelacja odpowiedź
31-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zwiększenia zatrudnienia w komórce organizacyjnej Urzędu
interpelacja odpowiedź
31-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. zatrudnienia radnego w jednostce organizacyjnej miasta
interpelacja odpowiedź
31-03 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. członkostwa pracownika UMZ w Komisji Oceny Projektów przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi
interpelacja odpowiedź
31-03 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. planu remontu dróg lokalnych
interpelacja odpowiedź
31-03 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. wniosku na budowę dróg lokalnych
interpelacja odpowiedź
31-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budynku przy ul. 1 Maja 14a
interpelacja odpowiedź
31-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozkładów jazdy autobusów
interpelacja odpowiedź
31-03 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. niezabezpieczonej studzienki na ul. Długiej
interpelacja odpowiedź
31-03 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. poprawy stanu czystości na działkach należących do miasta
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. oświetlenia na części ul. Wiosny Ludów
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. wyrażenia sprzeciwu dla przeniesienia systemu kontroli wjazdu na czerwonym świetle
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. uporządkowania posesji przy ul. Konstantynowskiej
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. oznakowania poziomego dróg
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. utworzenia chodnika
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. naprawy chodnika przy ul. Moniuszki
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. wykonania dojazdów do przystanków kolei aglomeracyjnej
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. ograniczenia tonażowego na ul. Aleksandrowskiej
interpelacja odpowiedź
07-03 Rada Osiedla Piaskowice-Aniołów dot. zmiany w granicach jednostki Rady Osiedla
interpelacja odpowiedź
01-02 Mariusz Forfecki
Radny RMZ
dot. przeglądu stanu technicznego placu zabaw przy ul. Dolnej
interpelacja odpowiedź
29-02 Rada Osiedla 650-lecia dot. oświetlenia ul. Głogowej
interpelacja odpowiedź
29-02 Rada Osiedla 650-lecia
dot. naprawy ogrodzenia cmentarza wojskowego położonego w lesie Krogulec
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. organizacji ruchu wokół bloków przy pl. Targowym
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. stanu nawierzchni dróg gruntowych na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. przekazu online z obrad sesji
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. naprawy nawierzchni ul. Gołębiej
interpelacja odpowiedź
29-02 Jarosław Pietrzak
Radny RMZ
dot. budowy  chodników przy ul. Polnej
interpelacja odpowiedź
29-02 Grupa Radnych RMZ
dot. zniszczonej drogi gruntowej przy ul. Jedlickiej
interpelacja odpowiedź
29-02 Grupa Radnych RMZ
dot. remontu sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 3
interpelacja odpowiedź
29-02 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. dostarczania nowych biletów do punktów sprzedaży
interpelacja odpowiedź
29-02 Andrzej Piłacik
Radny RMZ
dot. uprzątnięcia terenów po jesiennych porządkach oraz stworzenia miejsc parkingowych przy ul. Cezaka
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. fotoradaru przy trasie nr 91
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. utwardzenia nawierzchni ulic Krętej i Jabłoniowej
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Sencerek
Radny RMZ
dot. rozbudowy szkoły podstawowej nr 10
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przeglądu i wycinki starych drzew na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budynku wyłączonego z eksploatacji przy ul. Dubois
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. nieuporządkowanej działki przy ul. Ozorkowskiej
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. poprawy estetyki ogrodzenia prywatnej posesji
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. oznakowania domów przy ul. Grabskiego
interpelacja odpowiedź
29-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. oświetlenia ulic na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
09-02 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. sygnalizatorów świetlnych
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontu drogi nr E71
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zagospodarowania działki przy ul. Kasztanowej
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. wykorzystywania boiska "Orlik" w okresie zimowym
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. przycięcia krzewów na oś. Kurak
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. kosztów wprowadzenia nowelizacji ustawy o systemie oświaty
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. stanu technicznego słupów betonowych oświetleniowych na terenie miasta
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. rozstrzygnięć interpelacji, zapytań i wniosków Radnych w 2015 r.
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. utworzenia kącika zabaw dla dzieci w Urzędzie
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontu wiaduktów PKP
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. modernizacji targowiska miejskiego
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. zakłócania ciszy nocnej
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. występowania lisów w okolicach ul. Stępowizna
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. barierek ochronnych przy ul. Musierowicza
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. remontów dróg i chodników
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. uszkodzenia betonowego płota przy ul. 1 Maja
interpelacja odpowiedź
02-02 Marek Hiliński
Radny RMZ
dot. budynków po byłych Zakładach "Zeta"
interpelacja odpowiedź
28-01 Rada Osiedla 650-lecia
dot. aktywnego przejścia dla pieszych - ul. Gałczyńskiego
interpelacja -
28-01 Elżbieta Krzewina
Radna RMZ
dot. usunięcia pojemnika na odzież używaną - ul. Rozrywkowa
interpelacja odpowiedź
28-01 Krzysztof Wężyk
Radny RMZ
dot. stanu prawnego budynku przy ul. Łódzkiej oraz zadłużenia Szpitala
interpelacja odpowiedź
28-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym
interpelacja odpowiedź
28-01 Henryka Piekut
Radna RMZ
dot. utwardzenia ul. Szczawińskiej od nr 97 do nr 99
interpelacja odpowiedź
28-01 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radni RMZ
dot. ilości interwencji Straży Miejskiej w 2015 r.
interpelacja odpowiedź
28-01 Jakub Pyrzanowski
Radny RMZ
dot. usunięcia pojemników na odzież używaną - róg ulic Rymarskiej i Stolarskiej
interpelacja odpowiedź
28-01 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radni RMZ
dot. oświetlenia ulic Świercza i Sienkiewicza
interpelacja odpowiedź
28-01 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. budowy ronda na skrzyżowaniu dróg E71 i E1197 - ul. Okólna
interpelacja odpowiedź
28-01 Tomasz Kupis
Radny RMZ
dot. przycinki drzew przy ul. Czerwińskiego
interpelacja odpowiedź
28-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. zgierskiej karty ICE
interpelacja odpowiedź
28-01 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. zakupu alkomatu dla Straży Miejskiej
interpelacja odpowiedź
28-01 Bartosz Janiszewski
Radny RMZ
dot. złej nawierzchni ulic Obrońców Warszawy i Grotnickiej
interpelacja odpowiedź
28-01 Henryka Piekut
Jakub Pyrzanowski
Radni RMZ
dot. naprawy studzienki kanalizacyjnej - ul. Sienkiewicza
interpelacja odpowiedź
28-01 Grzegorz Leśniewicz
Radny RMZ
dot. naprawy urządzeń sanitarnych przy halach MOSiR
interpelacja odpowiedź
28-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. realizacji naprawy parkingu przy ul. 3 Maja
interpelacja odpowiedź
28-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. przygotowania szkół do zmian ustawowych
interpelacja odpowiedź
28-01 Idzi Antczak
Radny RMZ
dot. kosztu dekoracji świątecznych ustawionych na Starówce
interpelacja odpowiedź
28-01 Andrzej Mięsok
Radny RMZ
dot. telefonów komórkowych władz miasta
interpelacja odpowiedź
28-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. złego stanu chodników przy ul. Gałczyńskiego
interpelacja odpowiedź
28-01 Beata Świątczak
Radna RMZ
dot. uprzątnięcia terenu
interpelacja odpowiedź
wyłączenie jawności w zakresie naruszenia dóbr osobistych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej;
jawność wyłączyła: Aleksandra Wiaderkiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem
13-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. biletu specjalnego w komunikacji miejskiej
interpelacja odpowiedź
13-01 Jakub Filipowicz
Radny RMZ
dot. sygnalizacji świetlnej
interpelacja odpowiedź

Ilość odsłon: 2291
Dokument wytworzył(a): Radni RMZ, Prezydent, Wydziały UMZ
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-02-17 13:41
Ostatnia zmiana: 2019-09-12 08:59
Zakres ostatniej zmiany: Przeniesienie do poddziału.

Rejestr zmian - (17)
Data: 2019-09-12 08:59Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Przeniesienie do poddziału.
Data: 2017-01-25 14:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji za miesiąc grudzień.
Data: 2017-01-11 15:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie linku.
Data: 2017-01-05 12:57Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji z miesiąca listopada.
Data: 2016-11-18 15:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-10-26 16:58Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-10-03 13:09Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie dat w wykazie przy interpelacjach z dn. 22-09.
Data: 2016-10-03 13:01Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi z miesiąca sierpnia.
Data: 2016-08-23 15:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana daty przy interpelacji nr 129.
Data: 2016-08-23 15:39Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-06-14 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-05-17 17:26Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji, zapytań i odpowiedzi.
Data: 2016-04-22 12:53Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji.
Data: 2016-03-30 15:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Uzupełnienie opisu interpelacji.
Data: 2016-03-25 13:37Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-02-24 16:07Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie odnośników (linków) do interpelacji i odpowiedzi.
Data: 2016-02-17 14:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dopisanie informacji o wyłączeniu z jawności fragmentu odpowiedzi nr 003.
Data: 2016-02-17 13:41Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator