Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza
W ramach konsultacji nie został zgłoszony żaden projekt.

**********************
Prezydent Miasta Zgierza
ogłasza konsultacje społeczne
w sprawie
Lokalnego Programu Rewitalizacji Zgierza
i zaprasza do składania propozycji
projektów rewitalizacyjnych.Konsultacje będą prowadzone w dniach 18.04.-25.04.2016 r.

Konsultacje mają na celu uzupełnienie listy projektów rewitalizacyjnych, które zostaną ujęte w Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Zgierza.

Udział w konsultacjach odbywa się poprzez wypełnienie formularza. Uprawnionymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych są mieszkańcy Zgierza posiadający czynne prawo wyborcze oraz organizacje pozarządowe działające na terenie miasta Zgierza w zakresie ich działalności statutowej, zgodnie z §4 Regulaminu konsultacji społecznych Gminy Miasto Zgierz.

Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta Zgierza – Biuro Obsługi Klienta do dnia 25 kwietnia 2016 roku w kopercie z dopiskiem "Propozycja projektu rewitalizacyjnego".

Uczestnik oświadcza, iż przedłożona koncepcja jest utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i o prawach pokrewnych. Przez fakt zgłoszenia projektu Zgłaszający zezwala Gminie Miasto Zgierz na nieodpłatne korzystanie z przedstawionej koncepcji bez względu na formę i układ w celu przygotowania programu rewitalizacji oraz jego realizacji.

Informacje o wynikach konsultacji zostaną podane do wiadomości za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Miasta Zgierza (BIP) nie później niż w ciągu 14 dni od zakończenia konsultacji.

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Zarządzenie PMZ2016-04-18 12:33 110 KB 
dokument Formularz2016-04-18 12:33 202.92 KB 
dokument Formularz2016-04-18 12:33 56.82 KB 
dokument Mapa2016-04-18 12:33 269.28 KB 
dokument Opis granic2016-04-18 12:33 82.46 KB 

Ilość odsłon: 917
Dokument wytworzył(a): Prezydent Miasta Zgierza - Przemysław Staniszewski
Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz
Data publikacji: 2016-04-18 12:33
Ostatnia zmiana: 2017-01-17 13:16
Zakres ostatniej zmiany: Poprawienie roku w dacie konsultacji.

Rejestr zmian - (3)
Data: 2017-01-17 13:16Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Poprawienie roku w dacie konsultacji.
Data: 2016-05-24 12:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Wyniki konsultacji.
Data: 2016-04-18 12:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja artykułu.
Data: 2016-04-18 12:33Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator