Odbiór odpadów komunalnychZabudowa jednorodzinna - harmonogram odbioru odpadów do stycznia 2021 r.

Pobierz na telefon
Pobierz w pliku .pdf
Nieruchomości wielolokalowe - harmonogram odpadów od stycznia 2021 r.


Płatność za odbiór odpadów:
Od 01.04.2020 r. opłata za zbiórkę odpadów:
- 29 zł od osoby za odbiór odpadów zbieranych w sposób selektywny

Płatność za gospodarowanie odpadami należna jest do 10. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni (np. za miesiąc lipiec płacimy do 10. sierpnia).

Każdy, kto złożył deklarację otrzymał INDYWIDUALNY NUMER KONTA BANKOWEGO do wpłat należności za gospodarowanie odpadami.

Bez prowizji bankowych płatności można realizować we wszystkich placówkach Banku Spółdzielczego w Zgierzu.

Wpłaty gotówkowe można realizować w kasie Urzędu Miasta Zgierza (pl. Jana Pawła II 16, pok. 18 - parter) za każdy kolejny miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca.

PSZOK czyli Ogólnodostępne Gminne Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Godziny pracy PSZOK: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz soboty w godzinach od 6:00 do 13:00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Kontakt:

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi Urzędu Miasta Zgierza

Dział gospodarowania odpadami komunalnymi
95-100 Zgierz, pl. Jana Pawła II 16
pok. 010 (parter) - tel. 42 714 31 61
pok. 011 (parter) - tel. 42 714 31 67 (przyjmowanie deklaracji i REKLAMACJE)
pok. 012 (parter) - tel. 42 714 32 33

Firma wywozowa, wyłoniona w przetargu:

  • Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi
    ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź

Załączniki
Nazwa dokumentuData publikacjiRozmiar
dokument Deklaracja zabudowa jednorodzinna - Formularz2020-04-01 08:16 264.16 KB 
dokument Deklaracja zabudowa wielorodzinna - Formularz2020-04-01 08:16 303.81 KB 
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym2020-04-01 08:16 443.04 KB 
dokument Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałej zabudowanej budynkiem wielolokalowym2020-04-01 08:16 452.1 KB 
dokument Oświadczenie właściciela nieruchomości niewyposażonej w wodomierz, nowo zamieszkałej, nowo wybudowanej2020-04-01 08:16 220.28 KB 
dokument Zał Nr 1 do deklaracji wielolokalowej - Formularz2020-04-01 08:16 135.45 KB 
dokument Zał Nr 2 do deklaracji wielolokalowej - Formularz2020-04-01 08:16 164.43 KB 
dokument Załącznik do deklaracji jednorodzinnej i wielolokalowej - Formularz2020-04-01 08:16 242.71 KB 
dokument Załącznik do Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zabudowa jednorodzinna i wielolokalowa2020-04-01 08:16 272.25 KB 
dokument Dane uzupełniające, niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi2020-04-01 08:16 206.25 KB 

Ilość odsłon: 5200
Dokument wytworzył(a): Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
Wprowadził(a): Lilia Gajczyk
Data publikacji: 2017-01-31 14:29
Ostatnia zmiana: 2020-06-03 14:35
Zakres ostatniej zmiany: Aktualizacja regulaminu PSZOK

Rejestr zmian - (29)
Data: 2020-06-03 14:35Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja regulaminu PSZOK
Data: 2020-04-17 13:47Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja informacji dot. zabudowy wielolokalowej
Data: 2020-04-01 08:16Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja załączników
Data: 2020-03-31 15:31Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Formatowanie
Data: 2020-03-31 15:28Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Formatowanie
Data: 2020-03-31 15:27Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-03-31 15:25Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja
Data: 2020-02-10 11:19Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja harmonogramu odbioru odpadów
Data: 2020-02-04 09:55Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramów.
Data: 2020-02-04 09:43Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2020-01-21 12:20Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja odbioru odpadów komunalnych
Data: 2020-01-21 12:19Wprowadził(a): Lilia GajczykOpis zmian: Aktualizacja terminów odbioru odpadów
Data: 2019-01-29 12:10Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja harmonogramów na 2019 rok dla zabudowy wielorodzinnej.
Data: 2019-01-04 11:48Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja harmonogramów na rok 2019 dla zabudowy jednorodzinnej.
Data: 2018-03-07 16:46Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja Regulaminu PSZOK.
Data: 2018-02-08 13:50Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Dodanie informacji.
Data: 2018-01-12 11:30Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja dokumentu.
Data: 2018-01-03 09:45Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja harmonogramów odbioru na rok 2018 r.
Data: 2017-10-04 09:47Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja numerów telefonów do Wydziału.
Data: 2017-03-10 15:20Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja.
Data: 2017-03-10 15:06Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja harmonogramu dla zabudowy wielorodzinnej.
Data: 2017-03-08 13:54Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja godzin pracy PSZOK.
Data: 2017-02-01 13:27Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Aktualizacja danych.
Data: 2017-01-31 14:29Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja rejonów
Data: 2017-01-27 14:36Wprowadził(a): Michał KoralewskiOpis zmian: Aktualizacja Rejonów i publikacja zasad odbioru odpadów
Data: 2016-10-06 14:44Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Publikacja obowiązujących formularzy.
Data: 2016-09-22 11:24Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Usunięto załącznik nr 2 oraz poprawiono druk deklaracji zgodnie orzeczeniem RIO.
Data: 2016-08-01 11:49Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana formularza.
Data: 2016-04-25 15:42Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Zmiana działu.
Data: 2016-04-25 13:00Wprowadził(a): Aleksandra WiaderkiewiczOpis zmian: Pierwsza publikacja.
separator