GIMNAZJA ZGIERSKIE
Gimnazjum nr 1 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.  Klasy Gimnazjum nr 1 w Zgierzu prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Zgierzu.

Gimnazjum nr 2 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi. Klasy Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w Zgierzu z Oddziałami Dwujęzycznymi i Oddziałami Sportowymi.
 
Gimnazjum nr 3 zakończyło działalność 31 sierpnia 2017 r. – zostało włączone do Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu. Klasy Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu prowadzone są w Szkole Podstawowej nr 8 w Zgierzu.

UCHWAŁA NR XXXII/412/17  Rady Miasta Zgierza z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz do nowego ustroju szkolnego
 
separator