SAMORZĄDOWE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. R. TRAUGUTTA

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW - udzielania pomocy finansowej na zakup podręczników

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW - stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu zostało założone na mocy uchwały nr XIX/149/92 Rady Miasta Zgierza z dnia 2 kwietnia 1992 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej – założenia i prowadzenia liceum ogólnokształcącego.

separator