Organizacje Pozarządowe
Organizacje Pożytku Publicznego działające na terenie miasta oraz organizacje zrzeszone z Radą Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza:
*gwiazdką oznaczone organizacje pożytku publicznego uprawnione do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2018 rok, sporządzony zgodnie z art. 27a ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) STAN NA 30 LISTOPADA 2018


Fundacja na Rzecz Ochrony Obywateli* Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zgierzu* Stowarzyszenie Hospicjum im. Jana Pawła II* Stowarzyszenie Absolwentów Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Staszica w Zgierzu* Fundacja Medor - Przyjaciele Bezdomnych Zwierząt* Stowarzyszenie Przyjaciół Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu* Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba* Pomocna Dłoń* Stowarzyszenie KAMELEON* Fundacja "Twój Poranek"* Polski Związek Niewidomych Liga Kobiet Polskich Stowarzyszenie EZG Stowarzyszenie Przedemerytów i Emerytów „Pomoc” Stowarzyszenie Telewizji Kablowej „Centrum” Zgierz Stowarzyszenie Zgierski Uniwersytet Trzeciego Wieku Fundacja "Twórczy, Aktywni"* Fundacja Niebieskie Migdały Fundacja Wspierania Samodzielnego Rodzicielstwa i Dzieci z rodzin niepełnych Jeden+ Towarzystwo Gimnastyczne "SOKÓŁ"*
separator