O Nas
Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza X kadencji 2018-2020 to 15 młodych ludzi. Jesteśmy uczniami klas 8 szkół podstawowych, uczniami klas III oddziałów gimnazjalnych przy szkołach podstawowych oraz uczniami szkół ponadpodstawowych z terenu miasta Zgierza, w których zostaliśmy wybrani przez swoich rówieśników na przedstawicieli zgierskiej młodzieży.

Podczas pierwszej Inauguracyjnej Sesji złożyliśmy uroczyste ślubowanie: "Ślubuję uroczyście jako młodzieżowy radny pracować dla dobra i pomyślności młodzieży Gminy Miasto Zgierz, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami młodzieży, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań Rady".

W tym ważnym dniu otrzymaliśmy również zaświadczenia o wyborze. Swoją działalność na rzecz zgierskiej młodzieży pełnić będziemy do 31 sierpnia 2020 r. Ze swego grona wybraliśmy przewodniczącego Jacka Graczyka z Zespołu Szkół nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu oraz dwóch wiceprzewodniczących, którymi zostali wybrani Milena Dorota Jatczak  uczennica Zespołu Szkół nr 1 im. J. St. Cezaka w Zgierzu oraz Maciej Malczewski uczeń Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im Romualda Traugutta. Natomiast sekretarzem MRMZ została wybrana Paulina Kaźmierczak uczennica Zespołu Szkół ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu.

Naszym celem jest reprezentowanie zgierskiej młodzieży przed władzami naszego miasta. Jesteśmy również gotowi na czynne angażowanie się  w działania charytatywne, kulturalne, edukacyjne jak i sportowe. Będziemy wychodzić do rówieśników także z własnymi inicjatywami.

Aby nasze działania były jeszcze bardziej efektywne zapraszamy Was - młodych zgierzan do współpracy z nami. Kontakt oraz informacje o podejmowanych przez nas przedsięwzięciach znajdziecie w pozostałych zakładkach.
Młodzieżowa RMZ

separator