Kontakt

Biuro Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza:

ul. Ks. Sz. Rembowskiego 17 (Centrum Kultury Dziecka)
95-100 Zgierz 
tel. 512 201 941
e-mail: mrmzgierz@gmail.com

Opiekun Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza:

Renata Malinowska-Koralewska - Pełnomocnik ds. Młodzieży,
Zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych

tel. 42 7143 225

separator