Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

siedziba:
Urząd Miasta Zgierza
plac Jana Pawła II 16, Zgierz 95-100

pokój 113

telefony kontaktowe MCZK
(w godz. pracy UMZ)
tel. 510 068 222

tel. 42 714 32 20
tel. 42 714 32 22
fax 42 714 32 23

(całodobowo Straż Miejska)
42 716 44 58

Pod tym numerem można zgłaszać wszelkie sygnały mogące świadczyć o potencjalnym niebezpieczeństwie, można się również dowiedzieć, jak reagować w przypadku takich sytuacji.

Regionalny System Ostrzegania

Funkcjonowanie struktur zarządzania kryzysowego
(prezentacja .pdf)

Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zgierza

Dostęp do informacji
podczas sytuacji kryzysowej jest bardzo istotny, a zyskuje na znaczeniu zwłaszcza gdy zachodzi potrzeba ewakuacji.
Mimo że technika przez lata posunęła się naprzód, cel - polegający na wykorzystywaniu mediów do jak najszybszego informowania opinii publicznej o niebezpieczeństwie - nie zmienił się.
Osoby odpowiedzialne za kierowanie podczas zagrożeń, mogą dostarczać opinii publicznej zarówno informacje na temat sytuacji kryzysowej, jak i instrukcje.
Stacje radiowe i telewizyjne zapewniają w szybszy sposób dostęp do informacji. Zaopatrz się w radioodbiornik na baterie nastawiony na lokalne wiadomości lub audycję lokalną na żywo z udziałem słuchaczy. 

Akcja zima
separator