Wybory Samorządowe 2010
Zgodnie z art. 25 ust. 1 Ordynacji wyborczej wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządza Prezes Rady Ministrów.

Premier Donald Tusk wyznaczył datę pierwszej tury wyborów samorządowych na 21 listopada 2010 r.
Druga tura odbędzie się 5 grudnia 2010 r.


Wyniki wyborów - II tura Wybory Prezydenta Miasta Zgierza - 5 grudnia 2010 r. Wyniki wyborów samorządowych - Zgierz 2010 Wyniki wyborów do rad na obszarze województwa łódzkiego Kalendarz wyborczy Okręgi wyborcze Obwody głosowania Głosowanie przez pełnomocnika Wyłożenie do wglądu spisu wyborców Losowanie składów obwodowych komisji wyborczych Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym Komunikaty i informacje Komisarza Wyborczego w Łodzi Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - liczba radnych Informacja PKW - termin przeprowadzenia wyborów samorządowych Informacja PKW o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego Komunikat PKW Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów wyborczych na terenie miasta Zgierza Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych
separator