Wybory Parlamentarne 2011
9 października 2011 r. - www.pkw.gov.pl
Informacje dla wyborców - spisy wyborców, wydawanie zaświadczeń, sporządzenie aktu pełnomocnictwa 2011-09-22 16:13 Powołanie obwodowych komisji wyborczych (terminy szkoleń) 2011-09-19 15:16 Publiczne losowanie składów obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu 2011-09-16 14:50 Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2011-09-15 15:37 Warunki udziału w głosowaniu 2011-09-13 13:58 Zarejestrowane listy kandydatów do Sejmu i Senatu RP 2011-09-13 13:40 Obwody głosowania na terenie miasta Zgierza 2011-09-08 14:32 Zgłaszanie kandydatów przez komitety wyborcze na członków obwodowych komisji wyborczych 2011-09-08 14:23 Powołanie koordynatora gminnego 2011-09-01 11:05 Okręgowa Komisja Wyborcza w Sieradzu - uchwały, informacje, komunikaty 2011-08-24 13:20 Obwieszczenie o okręgu wyborczym 2011-08-18 14:28 Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych 2011-08-18 12:30 Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów 2011-08-17 14:05 Wyznaczenie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych 2011-08-17 14:03
separator