Dzierżawa Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego 2019-09-16 15:10 Wydzierżawienie miejsc handlowych w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r 2019-09-09 10:03 Wydzierżawienie w okresie: od 30 października 2019 r. do 3 listopada 2019 r. części działek pod miejsca handlowe 2019-08-28 16:08 Wydzierżawienie na okres 25 lat nieruchomości gruntowych położonych w 125 obrębie miasta Zgierza przy ulicy T. Boya-Żeleńskiego 2019-07-24 08:26 Wydzierżawienie miejsc handlowych w okresie: od 29 października 2018 r. do 4 listopada 2018 r. 2018-08-31 14:21 Wydzierżawienie od 11 maja 2018 r. do 31 lipca 2018 r. miejsc handlowych 2018-03-15 15:32 Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2018-02-20 09:44 Wydzierżawienie w latach 2018-2020 w sezonie wiosenno - letnim, części działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 273, położonej w 122 obrębie miasta Zgierza stanowiącej części płyty Placu Jana Pawła II, z przeznaczeniem na drobną działalność handlową - 2 ogródki (stanowiska) gastronomiczno - handlowe (nr 1 i nr 2) o powierzchni 100 m każde, wraz z towarzyszącym im programem kulturalno - rozrywkowym 2018-01-29 14:59 Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2017-12-14 09:53 Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2017-11-13 15:18 Wydzierżawienie w okresie: od 26 października 2017 r. do 2 listopada 2017 r. części działek w Zgierzu, przy ul. Targowej 11, ul. Piotra Skargi 23, ul.Konstantynowskiej 65-69 2017-09-08 14:56 Wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2017-08-09 15:29 Wydzierżawienie od 12 maja 2017 r. do 31 lipca 2017 r. miejsc handlowych (zmiana terminu przetargu) 2017-03-23 15:04 wydzierżawienie na okres do 3 lat części gruntu o powierzchni 12 m2 na Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2017-03-23 15:02 Wydzierżawienie na okres do 3 lat część gruntu, o powierzchni 12 m2, położonej przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionym na nim obiektem budowlanym 2017-01-03 10:51 Wydzierżawienie na okres do 3 lat dwóch części gruntu, o powierzchni 12 m2 każdy przy Placu Jana Kilińskiego wraz z posadowionymi na nich obiektami budowlanymi 2016-10-20 11:08 Wydzierżawienie w okresie od 26 października 2016 r. do 2 listopada 2016 r. części działek położonych przy cmentarzach 2016-09-23 11:22 Wydzierżawienie terenu-obiektu na działalność handlowo-usługową przy pl. J. Kilińskiego 2016-09-23 11:13 Wydzierżawienie od 13 maja 2016 r. do 31 lipca 2016 r. miejsc handlowych 2016-03-21 10:54 Wydzierżawienie na okres 5 lat części gruntu o powierzchni 3500 m2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A 2015-12-21 09:34 Wydzierżawienie na okres 5 lat części gruntu o powierzchni 3500 m2, położonej w Zgierzu przy ulicy Parzęczewskiej 53-65A (odwołanie przetargu) 2015-12-15 14:17 Wydzierżawienie części działek w czasie: od 24 października 2015 r. do 2 listopada 2015 r. (09.10.2015) 2015-09-09 13:34 ul. Gabriela Narutowicza 29 (30.09.2015) 2015-08-31 09:02 Wydzierżawienie w czasie od 15 maja 2015 r. do 31 lipca 2015 r. miejsc handlowych 2015-03-30 13:27 Wydzierżawienie w latach 2015-2017 w sezonie wiosenno - letnim części płyty Placu Jana Pawła II, z przeznaczeniem na drobną działalność handlową - 2 ogródki (stanowiska) gastronomiczno - handlowe 2015-03-27 16:02 Strona 1 z 2 >>
separator