Zajęcie pasa drogowego, ubezpieczenieZawiadomienia o szkodzie z ubezpieczenia OC Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością lub w zarządzie Gminy Miasto Zgierz w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością lub z zarządzie Gminy Miasto Zgierz w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością lub z zarządzie Gminy Miasto Zgierz w celu prowadzenia robót w pasie drogowym, niezwiązanych z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością lub z zarządzie Gminy Miasto Zgierz w celu usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg będących własnością lub w zarządzie Gminy Miasto Zgierz, na prawach wyłączności w celach innych (prywatnych) Zgłoszenie zakończenia robót Stawki za zajęcie pasa drogowego
separator