Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) – ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób. Platforma służy również do komunikacji pomiędzy jednostkami administracji publicznej. Usługodawcami są podmioty administracji publicznej oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne zlecone lub powierzone im do realizacji.

Adres skrytki Urzędu Miasta Zgierza na ePUAP to: /4ebn4d0m4f/skrytka

W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Zgierza dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP (epuap.gov.pl)
  • posiadanie profilu zaufanego na ePUAP (pz.gov.pl) lub certyfikatu kwalifikowanego (podpis elektroniczny)
    Punkty w Zgierzu potwierdzające profil zaufany:
    Urząd Skarbowy w Zgierzu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 8
    ZUS Inspektorat w Zgierzu, ul. Chopina 5
  • przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Formularze elektroniczne Urzędu Miasta Zgierza dostępne na platformie ePUAP
separator