Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015
zarządzone na dzień 25 października 2015 r.

www.pkw.gov.pl

Sposób głosowania SEJM (spot informacyjny)

Sposób głosowania SENAT (spot informacyjny)

W niedzielę 25 października 2015 r. podczas głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w godz. 7.00 - 21.00  informacje w sprawach wyborczych można uzyskać pod  numerami telefonów:

Miejski Zespół Wyborczy - 42 714 31 02, 512 154 553, 510 068 214

Spisy wyborców Dział Spraw Obywatelskich - 42 714 31 32, 42 714 31 36, 503 008 159

Uwaga! Przypomina się o zmianie czasu letniego na zimowy z soboty 24 października na niedzielę 25 października 2015 r.
Przejście z czasu letniego na zimowy, skutkuje jedną dodatkową godziną w nocy z soboty na niedzielę (wskazania cofamy o godz. 3:00 na 2:00).
Lokale wyborcze będą czynne w godzinach 7.00-21.00 - według zmienionego już czasu.


Wyniki Wyborów Parlamentarnych 2015 Spis wyborców (miejsce i czas jego udostępniania) Obwodowe Komisje Wyborcze (składy, materiały szkoleniowe) Informacja dla mężów zaufania - godziny otwarcia lokali Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Powołanie koordynatora gminnego do spraw obsługi systemu informatycznego obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu Powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu Obwody głosowania i siedziby obwodowych komisji wyborczych Powołanie Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów Obwieszczenie PKW - okręg wyborczy i liczba wybieranych posłów i senatorów Informacje Okręgowej Komisji Wyborczej (skład, dyżury) Informacja dla Komitetów wyborczych (przyjmowanie zgłoszeń)
separator