Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza
Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza powstała jesienią 2008 roku jako grupa nieformalna zgierskich NGO.

Dla osób związanych z organizacjami pozarządowymi podjęcie współpracy wiązało się nie tylko z ochroną interesów organizacji pozarządowych ale też zwiększeniem skuteczności działań w zakresie pożytku publicznego, wzmocnieniem pozycji III sektora wobec JST i partnerów.

W czerwcu 2011 roku Rada Organizacji Pozarządowych Miasta Zgierza została zarejestrowana w KRS i uzyskała osobowość prawną. Dziś skupia kilkanaście zgierskich organizacji pozarządowych.

Dane kontaktowe

95-100 Zgierz,
pl. Jana Pawła II 16
nr tel. 512 969 912
e-mail: biuro@rop-zgierz.pl
KRS 0000388926
Nr konta: 79 2030 0045 1110 0000 0270 1200
Strona ROP: http://rop-zgierz.pl/
separator