Wybory Samorządowe 2018 Uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego [WYCIĄG] 2018-11-05 15:11 Informacje dla mężów zaufania 2018-10-31 12:07 Przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r. 2018-10-22 20:09 Informacje dla mężów zaufania 2018-10-19 14:33 Zarejestrowani kandydaci na prezydenta miasta w wyborach Prezydenta Miasta Zgierza (Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu) 2018-10-02 08:59 Zarejestrowane listy kandydatów na Radnych w wyborach do Rady Miasta Zgierza (Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Zgierzu) 2018-10-02 08:56 Obwodowe Komisji Wyborcze (powołanie, składy, szkolenia, zmiany) 2018-10-01 10:21 Przyznanie numerów list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miasta Zgierza (Obwieszczenie MKW)) 2018-09-28 16:41 Przyznane numery dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów (Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi II) 2018-09-28 15:40 Powołanie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w Zgierzu 2018-09-27 15:28 Określenie zasad i sposobu losowania numerów list kandydatów na radnych (Uchwała MKW) 2018-09-27 15:26 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych (Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II) 2018-09-25 21:04 Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II 2018-09-25 10:29 UWAGA! KOMITETY WYBORCZE - zgłaszanie kandydatów do obwodowych komisji wyborczych 2018-09-17 10:17 Powołanie Pełnomocnika ds. informatyki Miejskiej Komisji Wyborczej 2018-09-14 14:29 Powiatowa Komisja Wyborcza w Zgierzu - powołanie, skład, dyżury 2018-09-13 15:18 Wojewódzka Komisja Wyborcza w Łodzi - powołanie, skład, dyżury 2018-09-13 13:29 Obwody głosowania - numery i granice (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) 2018-09-12 15:32 Miejska Komisja Wyborcza w Zgierzu - powołanie, skład, dyżury 24 i 30 października 2018 r. 2018-09-11 17:16 Prawo wyborców niepełnosprawnych do głosowania korespondencyjnego (Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I i Komisarza Wyborczego w Łodzi II) 2018-09-07 14:37 Sposób zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych (wzory, zasady, tryby) 2018-08-31 14:31 Numery i granice okręgów wyborczych, liczba radnych powiatowych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziba powiatowej komisji wyborczej (Obwieszczenie Starosty Zgierskiego) 2018-08-28 11:21 Wykaz okręgów wyborczych utworzonych dla wyborów do Sejmiku Województwa Łódzkiego (Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego) 2018-08-28 11:11 Numery i granice okręgów wyborczych, liczba radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych oraz siedziba miejskiej komisji wyborczej (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) 2018-08-22 12:05 Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych oraz terminy załatwiania spraw (informacje PKW) 2018-08-17 14:58 Strona 1 z 2 >>
separator