Dotacje - Repatrianci
Zgodnie z § 10 ust. 1 Porozumienia Nr 12/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. zawartego pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Gminą Miasto Zgierz

Środki finansowe na realizację zadania: zapewnienie nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów z azjatyckiej części byłego ZSRR, lokalu mieszkalnego z zasobów komunalnych w Zgierzu, pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa Pomoc dla repatriantów i przekazane zostały przez Wojewodę Łódzkiego.

Uchwała Nr XXX/374/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zmieniona
uchwałą Nr XXXI/397/17 Rady Miasta Zgierza z dnia 27 lutego 2017 r.

*******************

Porozumienie Nr 1/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 kwietnia 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/239/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zaproszenia do osiedlenia się na terenie Gminy Miasto Zgierz w ramach procedury repatriacyjnej jednej nieokreślonej imiennie rodziny polskiego pochodzenia zmieniona uchwałą Nr XXI/261/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 28 kwietnia 2016 r.separator