Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 Wyniki wyborów z terenu miasta Zgierza Dane kontaktowe podczas wyborów Informacja dla mężów zaufania Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Łodzi o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych Szkolenie dla operatorów Szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych Obwodowe Komisji Wyborcze w mieście Zgierz (składy i funkcje) Dodatkowe zgłoszenia kandydatów do dnia 30 kwietnia 2019 r. (Informacja Komisarza Wyborczego w Łodzi II z dnia 26 kwietnia 2019 r. ) Powołanie zespołu informatycznego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza Ustanowienie operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza Ustanowienie koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza Obwody głosowania - numery i granice (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) Uchwała w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Można składać propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych Warunki udziału obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi Terminy związane z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju oraz za granicą i na polskich statkach morskich Miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Kalendarz wyborczy
separator