Wybory do Sejmu i Senatu 2019


Na platformie gov.pl dostępne są następujące, elektroniczne usługi wyborcze: Informacja dla Wyborców - gdzie dzwonić w razie problemów Informacja dla mężów zaufania Obwody głosowania - numery, granice. siedziby (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza) Okręg wyborczy dla powiatu zgierskiego Powołanie Obwodowych Komisji Wyborczych (składy, zwołanie posiedzeń, szkolenia) Uprawnienia wyborców niepełnosprawnych i terminy załatwiania spraw Ustanowienie Koordynatora gminnego, Zespołu informatycznego oraz operatorów do spraw obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych na obszarze miasta Zgierza Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju Warunki udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich Wykaz słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Zgierza przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych Odrębne obwody głosowania w Mieście Zgierz Dodatkowe zgłoszenia oraz termin losowań składów obwodowych komisji wyborczych - 19.09.2019 (Informacja Komisarza Wyborczego) Zgłaszanie kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych (do 13.09.2019)
separator