Ochrona Środowiska

*****************
Interwencje dot. przypadków naruszenia przepisów
z ochrony środowiska,
w tym z zakresu gospodarki odpadami

można zgłaszać do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Gospodarki Odpadami Komunalnymi
pod nr tel. 42 7143 233 lub na e-urzad@umz.zgierz.pl

*****************
EKOLOGICZNY ZGIERZ

http://www.ekologicznyzgierz.pl/

Komunikat w sprawie grillowania na balkonach i tarasach

*****************
POWIETRZE

Stacja Zgierz

separator