Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
zarządzone na dzień 10 maja 2020 r.Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP Lista kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Informacja dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych Informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierzaz z 09.04.2020) Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wyjaśnienie PKW dot. przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Uchwała dot. wzoru informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych lub przez pełnomocnika Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Informacja o warunkach udziału w głosowaniu Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. Komunikat w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Wykaz słupów ogłoszeniowych Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym Komunikat w sprawie propozycji zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
separator