Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.


II tura wyborów odbędzie się 12 lipca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.

Głosowanie w lokalach wyborczych odbył się w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 7:00 do godz. 21:00.
Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lipca 2020 r. o zmianie zasad obsługi wyborców przez obwodowe komisje wyborcze 2020-07-10 09:12 Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczejw sprawie informacjimogących wprowadzać wyborców w błąd 2020-07-03 12:37 Dopisz się do spisu, wpisz do rejestru 2020-07-02 14:20 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania 2020-06-30 12:29 Zmiana siedziby OKW nr 36 2020-06-26 15:29 Postępowanie z kopertami zwrotnymi w głosowaniu korespondencyjnym 2020-06-24 12:54 Materiały szkoleniowe dla Obwodowych Komisji Wyborczych 2020-06-17 12:50 Lista kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020-06-16 11:16 Zwołanie pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych 2020-06-15 18:00 Powołanie obwodowych komisji wyborczych w mieście Zgierz (zmiany) 2020-06-15 17:54 Dodatkowe zgłoszenia kandydatów na czlonków OKW do 15 czerwca 2020 r. do godz. 12:00 2020-06-12 18:53 Obwody głosowania na terenie Miasta Zgierza 2020-06-10 15:52 Obsługa informatyczna OKW w Zgierzu 2020-06-10 15:07 Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych 2020-06-08 15:50 Wykaz słupów ogłoszeniowych 2020-06-05 14:23 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju 2020-06-05 14:16 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich 2020-06-05 14:14 Wniosek o wpisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach Prezydenta RP 2020-06-04 15:17 Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym 2020-06-04 10:51 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych 2020-06-04 10:46 Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa 2020-06-04 10:44
separator