Dziennik zmian: Strona 1 z 580  >>    [Dziennie]
Tytul: Majątek 2021 Data: 2022-05-19 14:45 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie testu.
Tytul: Budżet 2022 Data: 2022-05-19 14:29 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Sprawozdanie jednostki budżetowej- 31 grudnia 2021r. Data: 2022-05-19 14:21 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie tekstu
Tytul: Zaszeregowanie pola biwakowego i wpis do ewidencji pól biwakowych Data: 2022-05-17 15:55 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wpis do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie Data: 2022-05-17 15:54 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie / ewidencji pól biwakowych Data: 2022-05-17 15:54 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Zawiadomienie o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich Data: 2022-05-17 15:54 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wygaszenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Data: 2022-05-17 15:53 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Zawieszenie wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Data: 2022-05-17 15:52 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wydanie wypisu z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Data: 2022-05-17 15:52 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Udzielenie/zmiana licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką Data: 2022-05-17 15:51 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych Data: 2022-05-17 15:50 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Zawiadomienie o rezygnacji ze sprzedaży napojów alkoholowych Data: 2022-05-17 15:50 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wydanie zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży i poza miejscem sprzedaży Data: 2022-05-17 15:49 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i miejscu wyznaczonym przez klienta, w oparciu o zawartą z nim umowę Data: 2022-05-17 15:49 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Udzielanie informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed dniem 1 lipca 2011 roku Data: 2022-05-17 15:48 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Wydanie jednorazowego zezwolenia na detaliczną sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych Data: 2022-05-17 15:48 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: nowy BIP
Tytul: Przyjmowanie wniosków o wpis, zmianę wpisu, wpis informacji o zawieszeniu lub wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej oraz o wykreślenie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Data: 2022-05-17 15:47 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: informacja o stronie BIP
Tytul: Rejestracja w CEIDG jest WOLNA OD OPŁAT Data: 2022-05-17 15:47 Wprowadził(a): Lilia Gajczyk Opis zmian: zmiana bip
Tytul: Sprawozdania budżetowe Data: 2022-05-11 09:39 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Dodanie pliku
Tytul: Sprawozdania budżetowe Data: 2022-05-11 09:24 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Dodanie plików
Tytul: Zarządzenia Data: 2022-05-05 11:15 Wprowadził(a): Grażyna Cembala Opis zmian: Ustawienie wg.kolejności
Tytul: Zarządzenia Data: 2022-05-05 11:05 Wprowadził(a): Grażyna Cembala Opis zmian: załączenie plików
Tytul: Pracownicy niepedagogiczni Data: 2022-04-29 10:04 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu
Tytul: Pracownicy niepedagogiczni Data: 2022-04-29 10:03 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu
Strona 1 z 580
separator