Dziennik zmian: Strona 1 z 575  >>    [Dziennie]
Tytul: Wykaz szkolnego zestawu podręczników Data: 2021-09-08 08:45 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Tytul: Dodatkowe dni wolne Data: 2021-09-06 13:32 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Utworzenie artykułu i dodanie pliku
Tytul: Kalendarz roku szkolnego Data: 2021-09-06 13:25 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Tytul: Wychowawcy klas Data: 2021-09-06 10:37 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja działu
Tytul: Wychowawcy klas Data: 2021-09-06 10:33 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Utworzenie artykułu
Tytul: Rada Pedagogiczna Data: 2021-09-06 10:24 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Tytul: Zebrania i konsultacje Data: 2021-09-06 10:16 Wprowadził(a): Dariusz Szymański Opis zmian: Modyfikacja wpisu i dodanie pliku
Tytul: Nabór na 3 wolne stanowiska aplikanta (strażnika miejskiego) Straży Miejskiej w Zgierzu (wynik) Data: 2021-09-03 09:59 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Zmiana w tytule.
Tytul: Nabór na 3 wolne stanowiska aplikanta (strażnika miejskiego) Straży Miejskiej w Zgierzu Data: 2021-09-03 09:58 Wprowadził(a): Aleksandra Wiaderkiewicz Opis zmian: Ogłoszenie o wyniku naboru.
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-08-11 14:19 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano dokument o naborze do pracy
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komunikacji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:16 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: literówka
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystankach komuniakcji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:15 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: literówka
Tytul: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Utrzymanie porządku i czystości na przystakach komuniakcji miejskiej na terenie Zgierza". Data: 2021-07-06 15:13 Wprowadził(a): Anna Warda-Walczyk Opis zmian: Dodano
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-06-30 16:23 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano skany dokumentów: "Zarządzenie dot. ustalenia systemu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w MOK" i "Zarządzenie w sprawie wdrożenia systemu kontroli zarządczej w MOK".
Tytul: MAJĄTEK Data: 2021-06-16 05:29 Wprowadził(a): Teresa Gębicka Opis zmian: aktualizacja
Tytul: ZARZĄDZENIA Data: 2021-06-16 05:21 Wprowadził(a): Teresa Gębicka Opis zmian: aktualizacja
Tytul: Środki komunikacji ze Strażą Miejską Data: 2021-06-12 23:48 Wprowadził(a): Mariusz Andrzejewski Opis zmian: Fax tylko nr usunięto wyraz centrala
Tytul: Środki komunikacji ze Strażą Miejską Data: 2021-06-12 23:45 Wprowadził(a): Mariusz Andrzejewski Opis zmian: Jeden nr fax
Tytul: Sprawozdanie jednostki budżetowej- 31 grudnia 2020r. Data: 2021-06-11 08:34 Wprowadził(a): Jarosław Dąbrowski Opis zmian: Wprowadzenie
Tytul: Zarządzenia Data: 2021-05-31 10:15 Wprowadził(a): Grażyna Cembala Opis zmian: dodanie pliku
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-05-28 14:40 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano Zarządzenie dyrektor MOK w sprawie wdrożenia zaleceń pokontrolnych, wraz z załącznikami.
Tytul: Status prawny - dokumnety administracyjno - finansowe Data: 2021-05-24 12:58 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Wprowadzono aktualne dokumenty i zarządzenia dyrektora
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-05-24 12:43 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Usunięto pliki niewłaściwie zakwalifikowane do działu "Praca - nabory". Przeniesione zostaną do Artykułu zawierającego dokumenty administracyjno - finansowe.
Tytul: Praca - nabory Data: 2021-05-24 12:18 Wprowadził(a): Magdalena Kłosowska Opis zmian: Dodano artykuł dotyczący naborów
Tytul: Budżet Data: 2021-05-21 09:35 Wprowadził(a): Elżbieta Pacyniak Opis zmian: aktualizacja dokumentów
Strona 1 z 575
separator