ZGIERSKIE SZKOŁY PODSTAWOWE

KOMUNIKAT DLA RODZICÓW - stypendium szkolne o charakterze socjalnymKształceniem, wychowaniem i opieką dzieci w wieku od 7 do 15 lat zajmują się szkoły podstawowe. W chwili obecnej w mieście funkcjonuje dziewięć szkół podstawowych.

Chcąc zapewnić dzieciom niepełnosprawnym prawo do korzystania z powszechnie obowiązujących form kształcenia, a ich rodzicom prawo do swobodnego wyboru drogi edukacyjnej dla swojego dziecka, w jednej ze szkół podstawowych uruchomione zostały klasy integracyjne, w których uczą się dzieci niepełnosprawne zakwalifikowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Zgierzu do kształcenia specjalnego. Placówką, która prowadzi oddziały integracyjne jest Szkoła Podstawowa nr 1 z oddziałami integracyjnymi (ul. Piłsudskiego 1). 

separator