Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji odmawiającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania Obwieszczenie dot. wydania decyzji odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o wycofaniu wniosku spółki PGE Energia Odnawialna S.A. dot. budowy farmy fotowoltaicznej Obwieszczenie o rozstawienia wyciągu służąceggo do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSIR Malinka Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR „Malinka" w Zgierzu Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ „Proboszczewice" w Zgierzu (przedłużenie terminu) Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu urządzenia do pakowania produktów roślinnych planowanego do zlokalizowania na terenie Zakładu Agro-Land w Zgierzu Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozstawieniu wyciągu służącego do uprawiania narciarstwa wodnego oraz wakeboardu na akwenie wodnym MOSiR "Malinka" w Zgierzu Zawiadomienie dla stron w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego /piasku/ "Proboszczewice" w Zgierzu Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - zbieranie i przetwarzanie odpadów oraz zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania projektu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zgierz na lata 2017 - 2021 Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Obwieszczenie - unowocześnienie procesu produkcyjnego tj.: zakupie innowacyjnego umaszynowienia w zakładzie produkcji wyrobów mięsnych i garmażu Obwieszczenie o zakończeniu postepowania - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne w postaci aluminium blach offsetowych Obwieszczenie - przebudowa drogi powiatowej Nr 5102 - ul. Konstantynowska w Zgierzu Sporządzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Zgierz Obwieszczenie - budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego Obwieszczenie - budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego Obwieszczenie - budowa zakładu do produkcji i przetwórstwa produktów spożywczych z surowych spożywczych produktów pochodzenia zwierzęcego Obwieszczenie Prezydenta Miasta Zgierza - przystąpienie do opracowania projektu Gminnego Programu Ochrony Środowiska Obwieszczenie - rozbudowa instalacji Zakładu Robót Sanitarnych Sanator - Bis s. c, polegającej na wyodrębnieniu w ramach funkcjonującej oczyszczalni ścieków przemysłowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpiecznych << Strona 2 z 3 >>
separator