Przetargi, Konkursy, Sprzedaż Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym (wynik) 2018-12-07 15:20 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (wynik) 2018-12-07 15:12 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2018-12-05 11:02 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2018-12-05 10:54 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - prowadzenie Centrum Konserwacji Drewna w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2018-11-16 14:43 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym (wynik) 2018-11-16 11:39 Konkurs ofert - wykonanie prac badawczych i opracowanie koncepcji dotyczącej możliwości utrzymania dobrego stanu wód w miejscu kąpieliskowym (modyfikacja ogłoszenia i opisu przedmiotu) 2018-08-13 14:54 Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu (wynik) 2018-08-07 15:56 Ogłoszenie o zamiarze podjęcia przez Gminę Miasto Zgierz negocjacji z Towarzystwami Ubezpieczeń Wzajemnych (modyfikacja) 2018-07-23 15:33 Konkurs ofert - przebudowa ulicy Jedlickiej w Zgierzu (unieważnienie) 2018-07-18 15:08 Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji (wynik) 2018-06-04 16:10 Ogloszenie o aukcji - sprzedaż systemu drukująco - skanująco - kopiującego 2018-06-01 12:14 Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw (wynik) 2018-05-21 15:53 Zaproszenie do złożenia oferty - przeprowadzenie prelekcji i wykonanie oraz kolportaż materiałów informacyjnych 2018-04-26 13:47 Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej (wynik) 2018-04-23 16:19 Konkurs ofert - roboty remontowe 2018-04-20 14:35 Konkurs ofert - opracowanie projektu graficznego, wykonanie, dostarczenie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej 2018-04-11 14:53 Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw (unieważnienie) 2018-03-21 09:19 Konkurs ofert - plac zabaw i rekreacji (unieważnienie) 2018-03-21 09:14 Konkurs ofert - pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, drogowych, instalacji wodociągowych i elektrycznych (wynik) 2018-03-19 09:13 Konkurs ofert - Menedżer projektu dla projektu pn.: "Wdrożenie i rozbudowa technologii informacyjno-komunikacyjnych w Gminie Miasto Zgierz" (wynik) 2018-03-09 11:38 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2018-02-28 09:14 Konkurs ofert - modernizacja, doposażenie i rozbudowa placu zabaw (unieważnienie postępowania) 2018-02-19 13:19 Konkurs ofert - budowa strefy miejskiej - plac zabaw (unieważnienie postępowania) 2018-02-19 13:09 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży (wynik) 2018-01-31 11:02 << Strona 3 z 12 >>
separator