Przetargi, Konkursy, Sprzedaż Ogłoszenie o dialogu technicznym poprzedzającym ogłoszenie postępowania w sprawie wyboru wykonawcy przedsięwzięcia w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego związanego z budową przez partnera prywatnego i partnera publicznego budynków mieszkalnych na nieruchomościach należących do Gminy Miasto Zgierz 2018-01-09 12:19 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - realizacja zadania publicznego "Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży" w 2018 roku (wynik) 2018-01-02 15:39 Wynik konkursu ofert na zlecenie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej 2017-12-28 16:11 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (wynik) 2017-12-14 12:29 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie w zakresie inicjatyw na rzecz osób najuboższych - wydawanie żywności (wynik) 2017-12-12 16:30 Konkurs ofert - realizacja działań w zakresie zaspokajania potrzeb osób niepełnosprawnych i ich integracji ze środowiskiem lokalnym w 2018 roku (wynik) 2017-12-12 16:26 Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2018 roku (wynik) 2017-12-12 16:24 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania alienacji osób starszych i samotnych - inicjatywy na rzecz środowiska osób trzeciego wieku (uchylenie konkursu) 2017-12-11 09:15 Konkurs ofert - prowadzenie hostelu wraz z salą konferencyjną w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2017-11-24 16:50 Konkurs ofert - prowadzenie lokalu gastronomicznego w Parku Kulturowym "Miasto Tkaczy" (wynik) 2017-11-24 16:47 Konkurs ofert - zlecenie realizacji zadania publicznego - udzielanie gorącego posiłku osobom tego pozbawionym (wynik) 2017-10-20 22:15 Konkurs ofert - roboty remontowe 2017-10-09 09:48 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2017-09-13 12:05 Konkurs ofert - wybór realizatora przesiewowych profilaktycznych badań okulistycznych i dobór szkieł korekcyjnych 2017-08-30 14:25 Konkurs ofert - obsługa informatyczna zgierskich placówek oświatowych 2017-08-30 08:55 Konkurs ofert - dostawa serwera wraz z oprogramowaniem 2017-06-28 15:37 Ogłoszenie o zamówieniu na usługę społeczną (wynik) 2017-06-09 15:11 Konkurs ofert - realizacja zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu (wynik) 2017-04-28 11:45 Konkurs ofert - pełnienie Nadzoru Inwestorskiego 2017-03-31 13:02 Konkurs ofert - budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z placem zabaw i siłownią zewnętrzną w obrębie ulicy Kasztanowej w Zgierzu 2017-02-03 15:44 Konkurs ofert - modernizacja boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Zgierzu (wynik) 2017-02-03 15:38 Konkurs ofert - realizacja zadań publicznych w zakresie lokalnych inicjatyw kulturalnych oraz imprez edukacyjnych nawiązujących do historii i tradycji Miasta Zgierza (wynik) 2017-01-10 15:59 Konkurs ofert - przeglądy placów zabaw 2017-01-03 15:19 Konkurs ofert - opracowanie dokumentacji projektowej 2016-12-20 14:36 Konkurs ofert - wykonanie dokumentacji projektowej (wynik) 2016-12-19 15:36 << Strona 4 z 12 >>
separator