Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 10:57
Pkt 3. porządku obrad
Interpelacje i zapytania radnych oraz wnioski osiedli.

Radny J. Barylak zgłasza interpelację w sprawie rozlewiska przy szpitalu powstającego w czasie deszczu. Podczas deszczu tworzą się kałuże, które uniemożliwiają mieszkańcom poruszanie się. Radna A. Grzelak zgłasza interpelację w sprawie ustalenia właściciela schodów między ul. Dąbrowskiego a Centrum Obywatelskim. Radny M. Pilarski pyta ile wniosków kredytowych złożył TBS i jak zostały one ocenione. Radny P. Pelikan prosi o przesunięcie przystanków autobusowych i ustawienie znaków ostrzegawczych na ulicy Szczawińskiej w związku z licznymi wypadkami. Radny M. Forfecki odnosi się do zapisu na str. 70 w uchwale budżetowej, dotyczącego remontu wiaduktu na ul. Czerwieńskiego. Jeden z zapisów mówi, iż na wiadukcie zainstalowano bramki uniemożliwiające przejazd samochodom ciężarowym, nie jest to wykonane. Prosi o przygotowanie specyfikacji, które drogi będą utwardzone w mieście. Radny R. Gajda prosi o wyrównanie terenu przy blokach 10, 10a i 11 w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej. Radny M. Sencerek składa podziękowania za szybką realizację placu zabaw przy SP nr 10. Następnie porusza zagadnienie interpelacji w sprawie zbycia działek przy ul. Ozorkowskiej 62/64, owszem dostał odpowiedź ale jego zdaniem zdawkową, prosi o szczegółowe informacje w sprawie. Kolejno mówi, iż nazwy ulic na tabliczkach informacyjnych są napisane zbyt małą czcionką. Następnie porusza jakość nawierzchni drogi na ul. Witosa, prosi o chociaż fragmentaryczne utwardzenie drogi. Radny M. Pilarski prosi na piśmie termin ostatecznego zakończenia Rewitalizacji Strefy Śródmiejskiej. Radny P. Pelikan prosi o informacje czy zarząd cmentarza przy ul. Konstantynowskiej przejdzie w zarząd komunalny? Radny Z. Antczak prosi o podjęcie interwencji w sprawie zabezpieczenia budynku przy ul. Narutowicza-Długa.

Przewodniczący Rady Osiedla Proboszczewice J. Badyna prosi o przywrócenie wysepek ekologicznych na terenie Proboszczewic. Przewodniczący Rady Osiedla Stare Miasto M. Kolenda składa wniosek dot. Placu Jana Pawła II, w związku z tym, iż kostka na placu w okolicy pomnika jeża położona jest źle, powinno się położyć nową. Podaje liczne niedociągnięcia w wykonanych pracach. Pyta kiedy może przekazać panu prezydentowi pierwszą płytę, która odpadła na placu? Przewodnicząca Zarządu Osiedla Chełmy-Adelmówek poprosiła o umieszczenie wiaty przystankowej na ul. Chełmskiej, pyta także dlaczego autobus linii Z3 kursuje inną trasą aniżeli tramwaj linii 45. Przewodniczący Zarządu Osiedla Stare Miasto H. Urbanowski zwraca uwagę na brud w mieście, pyta dlaczego jeżeli nie ma śniegu miasto nie może być oczyszczane, dlaczego trzeba czekać do 1 kwietnia? Prosi o zdopingowanie w tym zakresie odpowiednich służb. Następnie pyta dlaczego jednostki pomocnicze nie mogą zgłaszać kandydatur na Honorowego Obywatela Miasta? Proponuje zmianę pewnych zapisów w regulaminie, powołania kapituły, która dokona wyboru a Rada Miasta zatwierdzi kandydaturę. Następnie pyta po co są zadawane pytania skoro od wielu sesji nie ma udzielanych odpowiedzi? Przewodniczący Zarządu Rady Nowe Miasto A. Łaszczewski zgłasza wniosek w sprawie stworzenia bezpiecznego wyjazdu na ul. Spacerowej. Przewodniczący M. Kolenda przedstawia wniosek w sprawie dostępu do Internetu na Placu Jana Pawła II.

[ Powrót ]