Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 12:03
Pkt 6. porządku obrad
Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza z prac między sesjami Rady Miasta Zgierza.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Zgierza za okres od 17 grudnia 2007 roku do 27 stycznia 2008 roku

W powyższym okresie, pomiędzy kolejnymi sesjami Rady Miasta Zgierza, jako Prezydent Miasta Zgierza wydałem zarządzenia od Nr 204/V/2007 z dnia 18.12.2007 r. do Nr 23/V/2008 z dnia 25.01.2008 r. 
Ponadto w omawianym okresie wziąłem udział w następujących spotkaniach i zebraniach:

17 grudnia (poniedziałek)
- Udział w spotkaniu wigilijnym zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego.
- Udział w spotkaniu wigilijnym w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu.
- Spotkanie z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz jubileuszu działalności Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń”.

18 grudnia (wtorek)
- Udział w uroczystościach w Łowiczu związanych z odsłonięciem pomnika: Polakom, Żydom i jeńcom sowieckim ofiarom nazistowskiego terroru więzionym i zamęczonym w latach 1940 – 45 w niemieckich obozach pracy przymusowej w Małaszycach i Kapitule.
- Otwarcie wystawy prac wykonanych własnoręcznie przez podopiecznych Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu.
- Udział w spotkaniu wigilijnym z pracownikami placówek oświatowych z terenu Miasta Zgierza.
- Udział w uroczystej wigilii zorganizowanej przez Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 

20 grudnia (czwartek)
- Udział w uroczystej wigilijnej sesji Rady Gminy Zgierz w sali OSP w Szczawinie.
- Choinka w Miejskim Przedszkolu Nr 13.
- Kolacja wigilijna z Radą Osiedla Przybyłów.

21 grudnia (piątek)
- Udział w jasełkach szkolnych i spotkaniu wigilijnym z uczniami i pracownikami Szkoły Podstawowej Nr 5.
- Uroczyste spotkanie wigilijne z pracownikami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu.
- Wykład wigilijny „Boże narodzenie w Sztuce” na zaproszenie Zarządu Zgierskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- Wigilia na zaproszenie firmy TOMTEX.
- Uczestnictwo w otwarciu biura poselskiego Posła Artura Dunina. 

22 grudnia (sobota)
- Uroczysta kolacja wigilijna zorganizowana przez Zarząd Stowarzyszenia Abstynentów Klubu „Stop” w Zgierzu.

24 grudnia (poniedziałek)
- Wizyta z upominkami świątecznymi u trzech zgierskich rodzin- podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
- Opłatek na zaproszenie Towarzystwa Budownictwa Społecznego.

28 grudnia (piątek)
- Przekazanie ul. Długiej na rzecz Gminy Miasto Zgierz przez Starostwo Powiatowe w Zgierzu.
- Przekazanie samochodu marki Polonez dla Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu.

4 stycznia (piątek)
- Powitanie pierwszego Zgierzanina 2008 roku w Szpitalu Wojewódzkim im. Marii Skłodowskiej – Curie.
- Opłatek z Radą Osiedla Rudunki.

6 stycznia ( niedziela)
- Uroczyste obchody Trzech Króli. Spotkanie z Prezydentem Łodzi Jerzym Kropiwnickim oraz Prezydentem Pabianic Zbigniewem Dychto.

7 stycznia (poniedziałek)
- Spotkanie noworoczne w Pałacu Ślubów z przedstawicielami firm i instytucji z terenu Miasta Zgierza.

8 stycznia (wtorek)
- Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Stanisława Łodwiga.

9 stycznia (środa)
- Spotkanie inauguracyjne środowiska kombatanckiego z władzami miasta w Urzędzie Stanu Cywilnego. 

12 stycznia (sobota)
- Opłatek zorganizowany przez Zarząd Rejonowy Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Zgierzu.
- Charytatywny koncert szant w klubie „Agrafka” przeprowadzony na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
- Opłatek z Towarzystwem Śpiewaczym Lutnia w Zgierzu.

13 stycznia (niedziela)
- Udział w miejskich imprezach WOŚP.
- Orkiestrowe spotkanie z Jeżem ze Zgierza na oddziale pediatrii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.
- Światełko do nieba.

15 stycznia (wtorek)
- Udział w uroczystym przekazaniu do użytku nowoczesnego sprzętu medycznego dla oddziałów kardiologicznego i okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Zgierzu.

16 – 18 stycznia (środa- piątek)
- Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Świętosława Gołka.

20 stycznia (niedziela)
- Uroczyste otwarcie skrzyżowania ulic 1 Maja i 3 Maja wraz z przedstawicielami Powiatu Zgierskiego.

21 stycznia (poniedziałek)
- Spotkanie noworoczne w NSZZ „Solidarność”.
- Spotkanie z zarządem klubu MKS- podsumowanie sezonu 2007.

23 stycznia (środa)
- Spotkanie z przedstawicielami spółki MARKAB.
- Spotkanie ze Stowarzyszeniem Forum Obywatelskie w Zgierzu.

24 stycznia (czwartek)
- Spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu- narada roczna.

25 stycznia (piątek)
- Upoważnienie do zastępowania Prezydenta Miasta Zgierza dla Zastępcy Prezydenta Świętosława Gołka.

Prezydent zgłasza dwie autopoprawki w dniu 28 grudnia 2007 r.- przekazanie własności ul. Długiej w zarząd Miasta, oraz przekazanie samochodu dla hospicjum, samochód marki Polonez został przekazany przez Straż Miejską.

Radny M. Hiliński podziękował prezydentowi za dar dla hospicjum.

Radny J. Nastalczyk zwraca się z prośbą o przyspieszenie publikowania zarządzeń Prezydenta Miasta Zgierza na stronie internetowej.

Radny K. Karasiński mówi, iż wielokrotnie padały zarzuty wobec firmy Markab, pyta co było przedmiotem prowadzonych rozmów ze spółką Markab? Prezydent J. Sokół mówi, iż omawiali kwestię dopasowania komunikacji tak aby autobusy miały pierwszeństwo ruchu, aby mogły dojechać na czas.

Radny R. Gajda pyta co robił prezydent w okresie między 25-28 stycznia?

Prezydent J. Sokół mówi, iż na zaproszenie prezydenta Katowic w sprawie porozumienia współpracy parków przemysłowych, spotkanie było bez kosztowe, wymiana doświadczeń była duża.

Sprawozdanie prezydenta przyjęto w głosowaniu: za-12, przeciw-0, wstrzym.-7

[ Powrót ]