Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 12:19
Pkt 8. porządku obrad
Sprawozdania z prac komisji RMZ za II półrocze 2007 r.

Radny P. Pelikan odnosi się do wniosku nr 5 Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji. Z-ca prezydenta S. Łodwig wyjaśnia.

Sprawozdania z prac Komisji RMZ za II półrocze przyjęto w głosowaniu: za- 19, przeciw-0, wstrzym.-0

[ Powrót ]