Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 12:22
Pkt 9. porządku obrad
Informacja na temat działalności instytucji kultury na terenie Zgierza.

Słowem wstępu głos zabrał z-ca prezydenta S. Łodwig. Radny R. Gajda prosi o informacje w temacie budowy nowej siedziby dla MDK.

Prezydent J. Sokół mówi, iż są prowadzone dyskusje z Powiatem.

Głos zabiera kierownik MDK p. Wlaźlińska, mówi, o problemach związanych z siedzibą, budynek nadaje się do kapitalnego remontu, najlepiej byłoby wybudować nowy obiekt. Miastu potrzebna jest sala widowiskowa albo plenerowa, można pozyskać środki na budowę z zewnątrz. Być może bez udziału środków budżetowych będzie można wybudować nowy budynek.

Radny G. Maciński informuje, iż w niedługim czasie będzie wolny budynek przy ul. A. Struga. Radna B. Palmowska wyraża podziękowania za przygotowanie obszernego materiału. Kierownik MDK mówi, iż lokalizacja jest bardzo ważna, nowy MDK powinien znajdować się także w centrum miasta.

Radny Z. Zapart zwraca uwagę na zestawienie z 2 str. materiału, wyraża zaniepokojenie, iż MOK ma zmniejszony budżet w tak znaczny sposób w stosunku do roku poprzedniego. Radny K. Karasiński poprosił aby głos zabrała także kierownik SEM p. Skwarek. Głos zabiera pani Skwarek, mówi, iż główne pole działania to taniec. Sala SEM nie mieści już odbiorców. Zespoły zajmują czołowe miejsca na festiwalach ogólnopolskich. Prężnie działa także klub seniora. Przewodniczący Badyna, mówi, iż budynek w głębi Kolegium Nauczycielskiego można odkupić zaadoptować na potrzeby MDK.

[ Powrót ]