Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 12:43
Pkt 10. porządku obrad
Informacja na temat funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zgierzu.

Radna B. Palmowska pyta o nieodpłatny punkt przyjmowania odpadów elektronicznych. Gdzie znajduje się ten punkt? Skąd wzięta jest stawka za śmieci?

Wyjaśnień udzielił prezes Spółki MPGK Ł. Magin. Skład znajduje się na ul. Wiosny Ludów. Podwyżka wynika z podwyżki opłat marszałkowskich jaka została nałożona na tonę nieposegregowanych śmieci trafiających na wysypiska. Przewodnicząca E. Krzewina informuje, iż mieszkańcy nie otrzymali aneksów do umowy, nie posiadali wiedzy o podwyżkach. Radny M. Sencerek pyta ile osób odeszło od spółki po podwyżkach? Wyjaśnień udziela prezes Magin.

Radny Z. Antczak prosi o rozpatrzenie możliwości umieszczenia dodatkowych pojemników na żużel. Radny M. Pilarski pyta kto nadzoruje pracy przy zieleni miejskiej? Prezes Magin mówi, iż w tej chwili nie ma kierownika ds. zieleni, jest z-ca dyrektora, która nadzoruje pracę tego wydziału. Radny M. Pilarski pyta o ilość zakupu sadzonek w zieleni miejskiej i za jaką kwotę, kto podejmował decyzje o wyborze sadzonek? Prezes przekaże tą informacje na piśmie. Radny Z. Zapart mówi, iż działalność odpadów komunalnych przynosi znaczne straty. Przewodnicząca E. Krzewina w kwestii selektywnej zbiórki mówi, iż Spółka powinna podejść indywidualnie do każdego klienta w temacie worków do selektywnej zbiórki. Prezes Magin mówi, iż tak będzie. Radny M. Hiliński zwraca uwagę na coraz większe zanieczyszczenie lasów śmieciami, jeżeli Rada Miasta nie podejmie decyzji o wprowadzeniu ryczałtu, śmieci w lasach będzie coraz więcej. Radny proponował wspólne spotkanie z firmami zajmującymi się wywozem śmieci w temacie wypracowania nowych rozwiązań. Przewodniczący Urbanowski zapytał czy jest możliwość podpisania dwóch umów z różnymi firmami wywozowymi? Prezes wyjaśnił, że istnieje taka możliwość.

Radny Z. Antczak pyta kto będzie zleceniodawcą zieleni miejskiej na terenie miasta? Prezes odpowiada, że i miasto i starostwo, zlecenia wpływają od różnych instytucji. Radny K. Karasiński pyta kiedy nastąpi zmniejszenie cen wywozu śmieci? Prezes udziela wyjaśnień.

Radny G. Maciński pyta ile będzie zlikwidowanych etatów fizycznych a ile umysłowych? Cała operacja zamknie się redukcją na poziomie 9 etatów, w tym 3 osoby z administracji - powiedział p. Magin. Radny M. Pilarski pyta o podwyżki dla pracowników w Spółce. Radny R. Gajda przypomina o ustaleniach konwentu co do zaproszonych osób na sesję w temacie działalności Spółki. Pyta o odwołanie byłego prezesa, podkreśla, że odwołanie zawiera wiele błędów prawnych. Czy znany jest Prezydentowi Miasta tryb odwołania i przyczyny? Zabiera głos z-ca Prezydenta Miasta Zgierza S. Łodwig odczytuje informacje o nieprawidłowościach w nawiązaniu współpracy z poszczególnymi członkami Zarządu. Rada Nadzorcza Spółki dokonała analizy zatrudnienia członków Zarządu i stwierdziła, że wszyscy dotychczasowi członkowie posiadają nieważne umowy o pracę. Radny R. Gajda pyta na czym polega nieprawidłowość w podjęciu umów członków Zarządu. Prezydent Łodwig wyjaśnia, że na chwilę obecną nie ma szczegółowych wyjaśnień w sprawie. Radny Gajda pyta czy Prezydent był obecny na terenie zakładu w dniu odwołania prezesa? Prezydent Łodwig wyjaśnia, że owszem był obecny ale uczestniczył w spotkaniu dotyczącym utrzymania budynku. Radny Gajda pyta o obiekcje co do zawartych umów z członkami zarządu? Kto zawarł umowy? Rada Nadzorcza wyjaśni te kwestie - powiedział prezydent Łodwig.

[ Powrót ]