Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:05
Pkt 11. ppkt a) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do otrzymania dodatkowego wynagrodzenia rocznego przez Prezydenta Miasta Zgierza.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. O dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek strefy budżetowej pracownikom Urzędu Miasta Zgierza przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pracownik nabywa prawo do dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości po przepracowaniu u danego pracodawcy całego roku kalendarzowego. Pan J. Sokół – Prezydent Miasta Zgierza spełnił powyższy wymóg, wobec czego ma prawo do dodatkowego wynagrodzenia za 2007 r.

Komisja Statutowo-Prawna nie wnosi uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu: za-14, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]