Sesja Rady Miasta Zgierz
Relacja ONLINE


2008-01-30 15:06
Pkt 11. ppkt b) porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie powołania kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Zgierzu

Referuje z-ca prezydenta S. Łodwig. W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze, ubiegający się o stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego pan Andrzej Janiszewski został wyłoniony przez komisję konkursową jako kandydat, który osiągnął najlepszy wynik w trakcie naboru. Dlatego też zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 29 września 1986 r. prawo o aktach stanu cywilnego wnoszę o powołanie pana Andrzeja Janiszewskiego na stanowisko kierownika USC w Zgierzu.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Komisja Statutowo-Prawna nie wydała opinii w temacie. W głosowaniu: za-16, przeciw-0, wstrzym.-2, uchwałę podjęto.

[ Powrót ]